Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Materialer og affald

Materialestrømsregnskabet beskriver arten og vægten af de varer og materialer, der er nødvendige for at opretholde dansk produktion og forbrug og for, at vi kan eksportere varer til udlandet. Affaldsregnskabet viser, hvor forskellige typer af affald kommer fra, og hvordan affaldet bortskaffes.Regnskaberne giver et fundament for at forstå de overordnede sammenhænge mellem forbruget af ressourcer og generering af affald og andre uønskede restprodukter.

Introduktion

Danmarks Statistik offentliggør et materialeregnskab af typen EW-MFA, Economy-Wide Material Flow Accounts, som sigter mod at give et overordnet billedet af arten og vægten af de materialer (naturressourcer og varer) der på den ene side indvindes fra naturen eller importeres og på den anden side eksporteres fra Danmark.

Derudover offentliggøres et affaldsregnskab der opgør hvor meget affald der skabes i husholdningerne og de enkelte brancher, fordelt på affaldstyper og behandlingsformer. Man kan fx se hvor stor en andel af affaldet der genanvendes.

En anden type materialeregnskab (fysiske input-output tabeller) fokuserer på de enkelte branchers og husholdningers forbrug af naturressourcer og varer samt deres produktion af varer og generering af affald og emissioner. Denne type regnskab er under udvikling.

Regnskaberne for materialer og affald indgår i det grønne nationalregnskaber. De er væsentlige for at belyse udviklingen i økonomiens eller enkelte branchers ressourceeffektivitet (eller -produktivitet), dvs. om brancherne med tiden bliver i stand til at producere det samme med et mindre materialeforbrug.

Dokumentation
 

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Ansvarlig for siden

Ole Gravgård Pedersen