Gå til sidens indhold

Beskæftigede, AKU (interview)

Beskæftigede i Arbejdskraftundersøgelsen er en kvartalsvis opgørelse af antal beskæftigede personer i Danmark. Beskæftigede i Arbejdskraftundersøgelsen omfatter lønmodtagere, selvstændige og medarbejdende familiemedlemmer. Statistikken er baseret på en interviewundersøgelse med ca. 72.000 deltagere på årsbasis.

Introduktion

Arbejdskraftundersøgelsen belyser befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet, dvs. hvor mange der er beskæftigede, arbejdsløse (AKU-ledige) eller uden for arbejdsstyrken. 
Beskæftigede personer i Arbejdskraftundersøgelsen er personer, der har arbejdet mindst én betalt time i den uge undersøgelsen finder sted, eller som er selvstændige eller medarbejdende familiemedlemmer. Personer, som er midlertidigt fraværende fra arbejdet, fx på grund af ferie, sygdom eller barselsorlov, betragtes også som beskæftigede.
Arbejdskraftundersøgelsens opgørelse af beskæftigede egner sig især:

  • til at beskrive befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet, fx hvor mange er i beskæftigelse, ledige eller uden for arbejdsstyrken opdelt på bl.a. alder og køn
  • til analyser af arbejdstid
  • ved tværgående analyser
  • ved internationale sammenligninger.
Dokumentation

Beskæftigede i Arbejdskraftundersøgelsen 

Beskæftigede personer i Arbejdskraftundersøgelsen er personer, der i forbindelse med interviewingen selv oplyser, at de har arbejdet mindst én betalt time i den uge undersøgelsen finder sted, eller at de er selvstændige eller medarbejdende familiemedlemmer. Personer, som er midlertidigt fraværende fra arbejdet, fx på grund af ferie, sygdom eller barselsorlov, betragtes også som beskæftigede. Timeopgørelserne i Arbejdskraftundersøgelsen er ugentlige timer og gør det muligt at beregne timer pr. beskæftiget. Derfor kan Arbejdskraftundersøgelsen bruge til at belyse arbejdstid, fx deltidsarbejde eller weekendarbejde. 

Om Arbejdskraftundersøgelsen

Formålet med Arbejdskraftundersøgelsen er at belyse befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet, fx hvor mange der er beskæftigede, arbejdsløse (AKU-ledige) eller uden for arbejdsstyrken, eller hvor mange lønmodtagere, der er på deltid, hvor mange timer 30-40-årige mænd typisk arbejder, eller hvor mange ældre mennesker uden for arbejdsstyrken, der kunne tænke sig et arbejde.

Arbejdskraftundersøgelsen følger de internationale retningslinjer for opgørelser af befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet fra International Labour Organization (ILO). Arbejdskraftundersøgelsen er det danske bidrag til Eurostats Labour Force Survey, og den laves følgelig i alle EU-lande og også i mange andre lande efter de samme retningslinjer. Derfor er Arbejdskraftundersøgelsen det bedste grundlag for internationale sammenligninger af arbejdsmarkedsstatistik, hvilket både sker i regi af Eurostat og OECD.

Arbejdskraftundersøgelsen er blevet gennemført årligt siden 1984, og fra 1994 i alle uger hele året rundt. Fra januar 2007 blev undersøgelsens stikprøve udvidet betragteligt. Arbejdskraftundersøgelsen er Danmarks største interviewundersøgelse. Den er kvartalsvis og baserer sig på en stikprøve, hvor ca. 72.000 danskere i alderen mellem 15-89 år deltager årligt i undersøgelsen.

 

Den månedlige arbejdskraftundersøgelse (AKU) supplerer kvartalsundersøgelsen med månedlige tal for befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Grundet månedsstikprøvens lavere størrelse, opregnes tallene med mindre detaljerede oplysninger end kvartalsstatistikken. Efter opregningen benchmarkes tallene mod de tilsvarende kvartalsserier, hvorefter de sæsonkorrigeres.

Læs mere om metoden i den månedlige arbejdskraftundersøgelse.

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

HovedtalRelateret indhold i Beskæftigede, AKU (interview)

Kontakt

Daniel F. Gustafsson
Telefon: 39 17 35 89

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Indberetning til Arbejdskraft-undersøgelsen

Deltager du i Arbejdskraftundersøgelsen?

Arbejdskraftundersøgelsen

Kurser om statistik

Se kurser udbudt af Danmarks Statistik

Har du lyst til at lære mere om statistikken?

Se vores kursusoversigt her