Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Arbejds­kraftunder­søgelsen, arbejds­markeds­tilknytning

Arbejdskraftsundersøgelsen (AKU) er en spørgeskemaundersøgelse, der opgøres efter samme principper som i resten af EU, hvorfor tallene er internationalt sammenlignelige.

Introduktion

I undersøgelsen er hovedvariablen personernes arbejdsmarkedsstatus. Befolkningen opdeles i to hovedgrupper, nemlig personer i arbejdsstyrken og personer uden for arbejdsstyrken. Personer i arbejdsstyrken består af to grupper, de beskæftigede samt de arbejdsløse (AKU-ledige). Øvrige personer kategoriseres uden for arbejdsstyrken.

Arbejdskraftundersøgelsen er Danmarks største interviewundersøgelse. Den er kvartalsvis og baserer sig på en stikprøve. 89.000 danskere i alderen mellem 15-74 år deltager årligt i undersøgelsen.

Arbejdskraftundersøgelsen er det danske bidrag til Eurostats Labour Force Survey, og indgår i Eurostats og OECDs ledighedstal. Data indsamles og bearbejdes efter ensartede principper i alle EU-lande. Arbejdskraftundersøgelsen er blevet offentliggjort siden 1994.

Arbejdskraftundersøgelsen egner sig især:
• til at beskrive danskernes tilknytning til arbejdsmarkedet, fx hvor mange er i beskæftigelse, ledige eller uden for arbejdsstyrken
• til at belyse ledige personer som ikke er berettiget til dagpenge eller kontanthjælp
• til at opgøre personer som ønsker at få arbejde
• ved tværgående analyser
• ved oplysninger om fx ungdomsledigheden (15-24-årige)
• ved internationale sammenligninger 

Dokumentation

DATABRUD I AKU FRA 2017

Fra 1. kvartal 2017 har arbejdskraftundersøgelsen skiftet dataindsamler og svarprocenten er øget. Denne ændring har foranlediget et databrud for 1. kvartal 2017 som uddybes her

Databrud i AKU fra 2016

Fra første kvartal 2016 har AKU skiftet dataindsamler, som gennem hele kvartalet har haft for lav svarprocent.

En anden ændring fra første kvartal 2016 er, at kerneskemaet også kan besvares på web fremfor blot per telefon som tidligere. Dette har medført visse ændringer i skemaet for bedre at tilpasse det en web-løsning. Desuden er stikprøven blevet ændret, idet forskerbeskyttelsen er blevet fjernet, således at personer nu kan blive udtrukket til AKU.

Disse ændringer har foranlediget et markant databrud, der har betydet en stigning i beskæftigelsen og et fald for personer udenfor arbejdsstyrken. AKU-ledigheden er kun blevet påvirket i mindre udstrækning. For en uddybet beskrivelse af bruddet se

Arbejdsstyrke i AKU

I Arbejdskraftundersøgelsen er hovedvariablen personernes arbejdsmarkedsstatus. Befolkningen opdeles i to hovedgrupper, nemlig personer i arbejdsstyrken og personer uden for arbejdsstyrken. Personer i arbejdsstyrken består af to grupper, de beskæftigede samt de arbejdsløse (AKU-ledige). Øvrige personer kategoriseres uden for arbejdsstyrken.

 

Fakta om arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen er Danmarks største interviewundersøgelse. Den er kvartalsvis og baserer sig på en stikprøve. 89.000 danskere i alderen mellem 15-74 år deltager årligt i undersøgelsen. Arbejdskraftundersøgelsen er det danske bidrag til Eurostats Labour Force Survey, og indgår i Eurostats og OECDs ledighedstal. Data indsamles og bearbejdes efter ensartede principper i alle EU-lande. Arbejdskraftundersøgelsen er blevet offentliggjort siden 1994.

Arbejdskraftundersøgelsen egner sig især:

  • til at beskrive danskernes tilknytning til arbejdsmarkedet, fx hvor mange er i beskæftigelse, ledige eller uden for arbejdsstyrken
  • til at belyse ledige personer som ikke er berettiget til dagpenge eller kontanthjælp
  • til at opgøre personer som ønsker at få arbejde
  • ved tværgående analyser
  • ved oplysninger om fx ungdomsledigheden (15-24-årige)
  • ved internationale sammenligninger.

Opregningsmetoden i Arbejdskraftundersøgelsen blev fra og med 3. kvartal 2011 revideret, for at øge resultaternes præcision og sikkerhed. I forbindelse med introduktionen af den nye opregning er data fra 2007 og frem blevet revideret. Aldersafgrænsningen i alle AKU-tabellerne er samtidig ændret fra 15-66 år til 15-64 år. Den nuværende opregningsmetode er blevet implementeret fra 3. kvartal 2015, og opregningsmetoden omfatter nu en panelvis opregning. Ændringerne i data ved 2015-opregningen er marginale, og derfor er data ikke blevet revideret tilbage i tiden. 
For mere information se:

I 2003 blev opregningsmetoden forbedret. Læs mere her:

 

 

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal
Arbejdsmarkedstilknytning efter beskæftigelsesstatus, alder og køn - Danmarks Statistik


Relateret indhold i Arbejds­kraftunder­søgelsen, arbejds­markeds­tilknytning

Indberetning til Arbejdskraft-undersøgelsen

Deltager du i Arbejdskraftundersøgelsen?

Arbejdskraftundersøgelsen

Bliv klogere på arbejdsmarkedsstatistik


Kursus - Arbejdsmarked

Kursusoversigt

Ansvarlig for siden

Tine Cordes