Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Tilknytning til arbejds­markedet

Arbejdsstyrken opgøres både i arbejdskraftsundersøgelsen (AKU), som er en kvartalsvis spørgeskemaundersøgelse, samt i den årlige arbejdsstyrkestatistik (RAS) og arbejdsmarkedsregnskabet (AMR), der begge er baseret på registerinformation. Desuden opgøres lønmodtager­organisationernes medlemstal årligt.

Nyt

Seneste nyt om Arbejdsstyrke

Mænd i alle brancher arbejder mere end kvinder

12. december 2018

Graf

I tredje kvartal 2018 var beskæftigede mænds gennemsnitlige normale arbejdstid 37 timer ugentligt, mens kvinders var 33 timer. Den normale arbejdstid for mænd var inden for alle brancher højere end den for kvinder.

Tabeller i Statistikbanken


Stigning i andelen af ledige stillinger

6. december 2018

Graf

Andelen af ledige stillinger var i tredje kvartal 2018 på 2,1 pct., når der er korrigeret for sæsonudsving. Det er en stigning på 0,2 procentpoint i forhold til kvartalet før og det højest niveau siden statistikkens start

Tabeller i Statistikbanken


Bruttoledigheden er stort set uændret

30. november 2018

Graf

Fra september til oktober lå ledighedsprocenten uændret på 3,9 pct. Antallet af bruttoledige faldt med 200 fuldtidspersoner fra 106.600 til 106.400, men det påvirker ikke ledighedsprocenten.

Tabeller i Statistikbanken


Overordnet fald i AKU-ledigheden

21. november 2018

Graf

I tredje kvartal 2018 var AKU-ledigheden på 4,9 pct. blandt de 15-64-årige. Siden første kvartal 2017 har AKU-ledigheden overordnet set været faldende, og i løbet af det seneste år er AKU-ledigheden faldet med 1 procentpoint.

Tabeller i Statistikbanken


Langtidsledigheden er lav i Danmark

17. oktober 2018

Graf

I andet kvartal 2018 var en femtedel (20,9 pct.) af alle AKU-ledige langtidsledige i Danmark. AKU-ledige beskriver ubeskæftigede personer, som aktivt har søgt arbejde inden for fire uger forud for referenceugen.

Tabeller i Statistikbanken


Flere medlemmer i lønmodtagerorganisationer

24. maj 2018

Graf

Lønmodtagerorganisationerne havde 31. december 2017 registreret 1.821.000 medlemmer med arbejdsmarkedstilknytning. Det er 6.800 medlemmer flere end året før - hvilket svarer til en stigning på 0,4 pct.

Tabeller i Statistikbanken


Udsatte unge har svært ved at komme i arbejde

14. marts 2018

Graf

Unge, som hverken var i beskæftigelse eller under uddannelse i november 2008, halter markant efter de øvrige unge på arbejdsmarkedet mange år senere.

Tabeller i Statistikbanken


En tredjedel i rengøringsbranchen er indvandrere

1. marts 2018

Graf

I branchen ejendomsservice, rengøring og anlægsgartnere var der 23.352 beskæftigede indvandrere i 2016. Andelen med indvandrerbaggrund i branchen var 34,2 pct., og dermed havde branchen den største andel.

Tabeller i Statistikbanken


Fuld tid betyder flest timer hos mænd

22. februar 2018

Graf

Mandlige lønmodtagere havde i 2017 en aftalt ugentlig arbejdstid, der i gennemsnit var 2,75 timer højere end kvindernes. Dette skyldes i væsentlig udstrækning, at flere kvinder end mænd var på deltid.

Tabeller i Statistikbanken


Lille stigning i andelen af ledige stillinger i EU

8. januar 2016

Graf

Samlet set steg andelen af ledige stillinger i den private sektor i EU med 0,1 procentpoint fra tredje kvartal 2014 til tredje kvartal 2015. Danmark havde i samme periode en stigning i andelen af ledige stillinger på 0,2 proc

Tabeller i StatistikbankenTidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Østeuropæiske indvandrere er i beskæftigelse i næsten lige så høj grad som vesteuropæere

Siden starten af 2010 er lønmodtagerbeskæftigelsen blandt indvandrere med statsborgerskab fra et østeuropæisk EU-land steget med 37.000 personer, så der i 3. kvartal 2017 var 59.000 østeuropæiske lønmodtagere i Danmark.

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen giver et øjebliksbillede af, hvor stor en del af befolkningen som er i beskæftigelse, men fortæller ikke noget om, hvor mange der stabilt er i beskæftigelse, og hvor mange der har en mere ustabil eller turbulent tilknytning til arbejdsmarkedet.

Læs mere

Mobilitet og ændring i løn

Dansk økonomi har været igennem en historisk økonomisk krise, som betød, at mange personer mistede deres arbejde. Alene i 2. halvår af 2008 og i 2009, hvor den økonomiske krise var på sit højeste, faldt beskæftigelsen kraftigt med 5 pct.

Læs mere

Bag tallene

Beskæftigelsen blandt børn og unge under 18 år stiger efter flere års fald

Andelen af børn og unge med et fritidsjob er lavere end i 2008, men er begyndt at stige igen efter flere års fald. Piger under 18 år og personer, der bor langt fra de store byer, arbejder oftere end drenge og storbyboere.

Læs mere

Statistiske Efter­retninger

Tegn abonnement på en detaljeret og kommenteret formidling af vores statistikemner.

Tegn abonnement

Bliv klogere på arbejdsmarkedsstatistik


Kursus - Arbejdsmarked

Kursusoversigt

Ansvarlig for siden

Sofie Valentin Weiskopf