Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Tilknytning til arbejds­markedet

Arbejdsstyrken opgøres både i arbejdskraftsundersøgelsen (AKU), som er en kvartalsvis spørgeskemaundersøgelse, samt i den årlige arbejdsstyrkestatistik (RAS) og arbejdsmarkedsregnskabet (AMR), der begge er baseret på registerinformation. Desuden opgøres lønmodtager­organisationernes medlemstal årligt.

Nyt

Seneste nyt om Arbejdsstyrke

Færre uden for arbejdsstyrken ønsker et arbejde

21. februar 2019

Graf

Tre ud af ti personer i alderen 15-64 år, der var uden for arbejdsstyrken i 2018, ønskede et arbejde. Dette er et fald på 6 procentpoint fra 2017, hvor andelen var 36 pct.

Tabeller i Statistikbanken


Andelen i beskæftigelse er steget

20. februar 2019

Graf

I fjerde kvartal 2018 var 75,5 pct. af de 15-64-årige beskæftigede. Det er en lille stigning fra kvartalet før, hvor beskæftigelsesfrekvensen lå på 75,4 pct.

Tabeller i Statistikbanken


For niende måned i træk faldt bruttoledigheden lidt

31. januar 2019

Graf

Fra november til december faldt antallet af bruttoledige personer, omregnet til fuld tid, med 700 fra 105.100 til 104.400. Samtidig er ledigheden blevet nedjusteret lidt for november.

Tabeller i Statistikbanken


De ældres beskæftigelse ligger lidt over EU-niveau

16. januar 2019

Graf

I tredje kvartal 2018 havde 65-74-årige i Danmark en beskæftigelsesfrekvens på 12,2 pct. Dette er lidt over niveauet for EU som helhed, hvor 10,3 pct. af denne aldersgruppe var i beskæftigelse.

Tabeller i Statistikbanken


Mænd i alle brancher arbejder mere end kvinder

12. december 2018

Graf

I tredje kvartal 2018 var beskæftigede mænds gennemsnitlige normale arbejdstid 37 timer ugentligt, mens kvinders var 33 timer. Den normale arbejdstid for mænd var inden for alle brancher højere end den for kvinder.

Tabeller i Statistikbanken


Stigning i andelen af ledige stillinger

6. december 2018

Graf

Andelen af ledige stillinger var i tredje kvartal 2018 på 2,1 pct., når der er korrigeret for sæsonudsving. Det er en stigning på 0,2 procentpoint i forhold til kvartalet før og det højest niveau siden statistikkens start

Tabeller i Statistikbanken


Flere medlemmer i lønmodtagerorganisationer

24. maj 2018

Graf

Lønmodtagerorganisationerne havde 31. december 2017 registreret 1.821.000 medlemmer med arbejdsmarkedstilknytning. Det er 6.800 medlemmer flere end året før - hvilket svarer til en stigning på 0,4 pct.

Tabeller i Statistikbanken


Udsatte unge har svært ved at komme i arbejde

14. marts 2018

Graf

Unge, som hverken var i beskæftigelse eller under uddannelse i november 2008, halter markant efter de øvrige unge på arbejdsmarkedet mange år senere.

Tabeller i Statistikbanken


En tredjedel i rengøringsbranchen er indvandrere

1. marts 2018

Graf

I branchen ejendomsservice, rengøring og anlægsgartnere var der 23.352 beskæftigede indvandrere i 2016. Andelen med indvandrerbaggrund i branchen var 34,2 pct., og dermed havde branchen den største andel.

Tabeller i StatistikbankenTidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Østeuropæiske indvandrere er i beskæftigelse i næsten lige så høj grad som vesteuropæere

Siden starten af 2010 er lønmodtagerbeskæftigelsen blandt indvandrere med statsborgerskab fra et østeuropæisk EU-land steget med 37.000 personer, så der i 3. kvartal 2017 var 59.000 østeuropæiske lønmodtagere i Danmark.

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen giver et øjebliksbillede af, hvor stor en del af befolkningen som er i beskæftigelse, men fortæller ikke noget om, hvor mange der stabilt er i beskæftigelse, og hvor mange der har en mere ustabil eller turbulent tilknytning til arbejdsmarkedet.

Læs mere

Mobilitet og ændring i løn

Dansk økonomi har været igennem en historisk økonomisk krise, som betød, at mange personer mistede deres arbejde. Alene i 2. halvår af 2008 og i 2009, hvor den økonomiske krise var på sit højeste, faldt beskæftigelsen kraftigt med 5 pct.

Læs mere

Bag tallene

Fakta om arbejdsmarked

Danmarks Statistik har samlet en række tal om beskæftigelse, ledighed, offentligt forsørgede, ledige stillinger og lønudviklingen.

Læs mere

Næsten halvdelen af de beskæftigede over pensionsalderen arbejder under 20 timer om ugen (Rettet 14. februar 2019)

I 2016 arbejdede 11,7 pct. af danskere på 65 år og derover. Ud af dem arbejder en tredjedel under ti timer om ugen, mens en anden tredjedel arbejdede 35 timer eller mere om ugen. Mænd på 65 år og derover forbliver oftere i beskæftigelse, end det er tilfældet for kvinder i samme aldersgruppe.

Læs mere

Beskæftigelsen blandt børn og unge under 18 år stiger efter flere års fald

Andelen af børn og unge med et fritidsjob er lavere end i 2008, men er begyndt at stige igen efter flere års fald. Piger under 18 år og personer, der bor langt fra de store byer, arbejder oftere end drenge og storbyboere.

Læs mere

Statistiske Efter­retninger

Tegn abonnement på en detaljeret og kommenteret formidling af vores statistikemner.

Tegn abonnement

Bliv klogere på arbejdsmarkedsstatistik


Kursus - Arbejdsmarked

Kursusoversigt

Ansvarlig for siden

Sofie Valentin Weiskopf