Gå til sidens indhold

Tilknytning til arbejds­markedet

Arbejdsstyrken opgøres både i arbejdskraftsundersøgelsen (AKU), som er en kvartalsvis spørgeskemaundersøgelse, samt i den årlige arbejdsstyrkestatistik (RAS) og arbejdsmarkedsregnskabet (AMR), der begge er baseret på registerinformation. Desuden opgøres lønmodtager­organisationernes medlemstal årligt.

Nyt

Seneste nyt om Arbejdsstyrke

Stigende ledighed for anden måned i træk

31. marts 2021

Stigende ledighed for anden måned i træk

Fra januar til februar steg ledigheden med 3.800 til 131.700, svarende til 4,6 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Arbejdskraftundersøgelsen, arbejdsmarkedstilknytning'


Samme antal ledige stillinger som før COVID-19

9. marts 2021

Samme antal ledige stillinger som før COVID-19

I fjerde kvartal 2020 var der 35.400 ledige stillinger i den private sektor, når der korrigeres for sæsonudsving. Det er 3.300 flere ledige stillinger end kvartalet før og er på niveau som før COVID-19.

Tabeller i Statistikbanken om 'Ledige stillinger'


Hjemmearbejde fordoblet i 2020

18. februar 2021

Hjemmearbejde fordoblet i 2020

I 2020 arbejdede 17 pct. hjemme regelmæssigt. Det er mere end en fordobling fra året før og den højeste andel af regelmæssigt hjemmearbejde, der nogensinde er opgjort i d interviewbaserede arbejdskraftundersøgelse.

Tabeller i Statistikbanken om 'Arbejdskraftundersøgelsen, arbejdsmarkedstilknytning'


Stigning i antallet af selvstændige uden ansatte

17. februar 2021

Stigning i antallet af selvstændige uden ansatte

Antallet af selvstændige var 9.000 højere i fjerde kvartal 2020 end i samme kvartal året før. Stigningen er sket over en 1-årsperiode, hvor arbejdsmarkedet har været påvirket af COVID-19 med et faldende antal lønmodtagere.

Tabeller i Statistikbanken om 'Arbejdskraftundersøgelsen, arbejdsmarkedstilknytning'


Dansk beskæftigelsesfrekvens tredjehøjest i EU

27. januar 2021

Dansk beskæftigelsesfrekvens tredjehøjest i EU

I Danmark var der i tredje kvartal 2020 74,4 pct. af de 15-64-årige, som var i beskæftigelse, hvilket, sammen med Tjekkiet, var den tredjehøjeste beskæftigelse iblandt EU-medlemslandene. Nederlandene havde den højeste.

Tabeller i Statistikbanken om 'Arbejdskraftundersøgelsen, arbejdsmarkedstilknytning'


Beskæftigelsen stiger for syriske indvandrere

26. november 2020

Beskæftigelsen stiger for syriske indvandrere

Blandt 25-64-årige indvandrere fra Syrien er beskæftigelsesfrekvensen steget fra 12,2 pct. i 2015 til 43,2 pct. i 2019. Stigningen skal ses i sammenhæng med, at der i samme periode kom mange syriske flygtninge.

Tabeller i Statistikbanken om 'Registerbaseret arbejdsstyrke, arbejdsmarkedstilknytning'


Flere og flere kvindelige ledere

25. maj 2020

Flere og flere kvindelige ledere

Ledernes Hovedorganisation er den hovedorganisation, der har oplevet den største stigning i andelen af kvindelige medlemmer.

Tabeller i Statistikbanken om 'Lønmodtagerorganisationer'


Over halvdelen af de unge er nye i jobbet

13. marts 2019

Over halvdelen af de unge er nye i jobbet

Jo yngre lønmodtagere er, desto mere jobmobile er de. I fjerde kvartal 2018 havde 53 pct. af de kvindelige lønmodtagere mellem 15 og 24 år påbegyndt deres arbejde inden for det seneste år.

Tabeller i Statistikbanken om 'Arbejdskraftundersøgelsen, arbejdsmarkedstilknytning'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Østeuropæiske indvandrere er i beskæftigelse i næsten lige så høj grad som vesteuropæere

24. april 2018

Østeuropæiske indvandrere er i beskæftigelse i næsten lige så høj grad som vesteuropæere

Siden starten af 2010 er lønmodtagerbeskæftigelsen blandt indvandrere med statsborgerskab fra et østeuropæisk EU-land steget med 37.000 personer, så der i 3. kvartal 2017 var 59.000 østeuropæiske lønmodtagere i Danmark.

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

14. juni 2017

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen giver et øjebliksbillede af, hvor stor en del af befolkningen som er i beskæftigelse, men fortæller ikke noget om, hvor mange der stabilt er i beskæftigelse, og hvor mange der har en mere ustabil eller turbulent tilknytning til arbejdsmarkedet.

Mobilitet og ændring i løn

3. december 2015

Mobilitet og ændring i løn

Dansk økonomi har været igennem en historisk økonomisk krise, som betød, at mange personer mistede deres arbejde. Alene i 2. halvår af 2008 og i 2009, hvor den økonomiske krise var på sit højeste, faldt beskæftigelsen kraftigt med 5 pct.

Bag tallene

40 pct. arbejdede hjemme under COVID-19-nedlukningen

22. september 2020

40 pct. arbejdede hjemme under COVID-19-nedlukningen

Hele 40 pct. af de beskæftigede danskere arbejdede enten af og til eller regelmæssigt hjemme i andet kvartal 2020, hvilket er rekordhøjt niveau. Flest arbejdede hjemme i hovedstadsområdet, og branchen med den højeste andel af hjemmearbejdende personer var information og kommunikation.

Beskæftigelsesfrekvensen for ældre stiger, samtidig med at færre er på nedsat arbejdstid

2. maj 2019

Beskæftigelsesfrekvensen for ældre stiger, samtidig med at færre er på nedsat arbejdstid

Andelen af beskæftigede, der vælger at gå markant ned i tid, stiger, jo tættere danskerne kommer på pensionsalderen. I forhold til for ti år siden er der dog færre ældre, der vælger at gå ned i tid, samtidig med at beskæftigelsesfrekvensen for de 60-64-årige er steget væsentligt.

Natarbejde er mest udbredt inden for landbrug, skovbrug og fiskeri

17. april 2019

Natarbejde er mest udbredt inden for landbrug, skovbrug og fiskeri

Lidt flere end hver 10. dansker oplever at måtte arbejde om natten. Dog er der væsentlige forskelle fra branche til branche. For eksempel havde 5 procent af medarbejderne inden for finansiering og forsikring haft natarbejde, mens tallet var 18 procent inden for landbrug, skov og fiskeri.

Fakta om arbejdsmarked

15. februar 2019

Fakta om arbejdsmarked

Danmarks Statistik har samlet en række tal om beskæftigelse, ledighed, offentligt forsørgede, ledige stillinger og lønudviklingen.

Næsten halvdelen af de beskæftigede over pensionsalderen arbejder under 20 timer om ugen (Opdateret)

12. februar 2019

Næsten halvdelen af de beskæftigede over pensionsalderen arbejder under 20 timer om ugen (Opdateret)

I 2017 arbejdede 11,9 pct. af danskere på 65 år og derover. Ud af dem arbejder en tredjedel under ti timer om ugen, mens en anden tredjedel arbejdede 35 timer eller mere om ugen. Mænd på 65 år og derover forbliver oftere i beskæftigelse, end det er tilfældet for kvinder i samme aldersgruppe.