Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Arbejds­kraft­under­søgelsen, beskæftig­else

I Arbejdskraftundersøgelsen er personer beskæftigede, hvis de har arbejdet mindst én betalt time i løbet af referenceugen, eller hvis de er midlertidigt fraværende fra arbejdet, fx på grund af ferie, sygdom eller barselsorlov.

Introduktion
Arbejdskraftundersøgelse (AKU) er en spørgeskemaundersøgelse, hvor interviewene foretages løbende i alle årets uger. AKU kan derfor belyse forhold, der ikke er registreret i de administrative systemer. AKU benyttes ved internationale sammenligninger. Populationen er den bosiddende befolkning i alderen 15–74 år og hvert kvartal bliver ca. 22.000 personer interviewede.
Timeopgørelserne i AKU er ugentlige timer. AKU anvendes, når man ønsker at beregne timer pr. beskæftiget. AKU har været opgjort siden 1. kvartal 1995.
Dokumentation

DATABRUD I AKU FRA 2017

Fra 1. kvartal 2017 har arbejdskraftundersøgelsen skiftet dataindsamler og svarprocenten er øget. Denne ændring har foranlediget et databrud for 1. kvartal 2017 som uddybes her

Databrud i AKU fra 2016

Fra første kvartal 2016 har AKU skiftet dataindsamler, som gennem hele kvartalet har haft for lav svarprocent.

En anden ændring fra første kvartal 2016 er, at kerneskemaet også kan besvares på web fremfor blot per telefon som tidligere. Dette har medført visse ændringer i skemaet for bedre at tilpasse det en web-løsning. Desuden er stikprøven blevet ændret, idet forskerbeskyttelsen er blevet fjernet, således at personer nu kan blive udtrukket til AKU.

Disse ændringer har foranlediget et markant databrud, der har betydet en stigning i beskæftigelsen og et fald for personer udenfor arbejdsstyrken. AKU-ledigheden er kun blevet påvirket i mindre udstrækning. For en uddybet beskrivelse af bruddet se

Andre populære forespørgsler

 

Begrebsforklaring

Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)

Formålet med Arbejdskraftundersøgelsen er, at belyse befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet, fx hvor mange der er beskæftigede, arbejdsløse (AKU-ledige) eller uden for arbejdsstyrken, eller hvor mange lønmodtagere, der er på deltid, hvor mange timer 30-40-årige mænd typisk arbejder, eller hvor mange, ældre mennesker uden for arbejdsstyrken, der kunne tænke sig et arbejde.

Undersøgelsen følger de internationale retningslinier for opgørelser af befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet fra International Labour Organization (ILO).

Arbejdskraftundersøgelsen laves i alle EU-lande og i en lang række andre lande efter de samme retningslinier. Derfor er Arbejdskraftundersøgelsen den bedste danske undersøgelse til internationale sammenligninger af arbejdsmarkedsstatistik.

Arbejdskraftundersøgelsen er blevet gennemført årligt siden 1984, og fra 1994 gennemføres den hele året rundt. Fra januar 2007 er undersøgelsen blevet udvidet betragteligt og dataindsamlingen er blevet udliciteret.

 

Beskæftigede i AKU

I Arbejdskraftundersøgelsen er beskæftigede personer, der har arbejdet mindst én betalt time i referenceugen, eller som er selvstændige eller medarbejdende familiemedlemmer. Personer, som er midlertidigt fraværende fra arbejdet, fx på grund af ferie, sygdom eller barselsorlov, betragtes som beskæftigede.

 

Generel beskrivelse af AKU

Arbejdskraftundersøgelsen er Danmarks største interviewundersøgelse. Den er kvartalsvis og baserer sig på en stikprøve. 89.000 danskere i alderen mellem 15-74 år deltager årligt i undersøgelsen. Arbejdskraftundersøgelsen er det danske bidrag til Eurostats Labour Force Survey, og indgår i Eurostats og OECDs ledighedstal. Data indsamles og bearbejdes efter ensartede principper i alle EU-lande. Arbejdskraftundersøgelsen er blevet offentliggjort siden 1994.

Arbejdskraftundersøgelsen egner sig især:

  • til at beskrive danskernes tilknytning til arbejdsmarkedet, fx hvor mange er i beskæftigelse, ledige eller uden for arbejdsstyrken
  • til at belyse ledige personer som ikke er berettiget til dagpenge eller kontanthjælp
  • til at opgøre personer som ønsker at få arbejde
  • ved tværgående analyser
  • ved oplysninger om fx ungdomsledigheden (15-24-årige)
  • ved internationale sammenligninger.

Læs hele dokumentationen: Arbejdskraftundersøgelsen
 

Opregningsmetoden i Arbejdskraftundersøgelsen er fra og med 3. kvartal 2011 blevet revideret, for at øge resultaternes præcision og sikkerhed. I forbindelse med introduktionen af den nye opregning er data fra 2007 og frem blevet revideret. Aldersafgrænsningen i alle AKU-tabellerne er samtidig ændret fra 15-66 år til 15-64 år
For mere information se:

I 2003 blev opregningsmetoden forbedret.

Se mere her:

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Beskæftigelse fordelt efter herkomst

Indberetning til Arbejdskraft-undersøgelsen

Deltager du i Arbejdskraftundersøgelsen?

Arbejdskraftundersøgelsen

Bliv klogere på arbejdsmarkedsstatistik


Kursus - Arbejdsmarked

Kursusoversigt

Ansvarlig for siden

Tine Cordes