Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Arbejds­kraftunder­søgelsen, arbejds­løshed

Arbejdsløse i Arbejdskraftsundersøgelsen (AKU-ledige) opgøres forholdsvist detaljeret kvartalsvist på baggrund af en stikprøveundersøgelse. På et overordnet niveau opgøres AKU-ledige også månedligt.

Introduktion

AKU-ledige er ubeskæftigede personer, som aktivt har søgt arbejde inden for fire uger forud for den uge, undersøgelsen finder sted, og som kan tiltræde et job inden for to uger.

Arbejdskraftsundersøgelsen er baseret på  internationalt anvendte definitioner, så resultaterne er internationalt sammenlignelige.

Arbejdskraftundersøgelsen er Danmarks største interviewundersøgelse. Den er kvartalsvis og baserer sig årligt  på en stikprøve bestående af 89.000 danskere.

Arbejdskraftundersøgelsen er blevet offentliggjort siden 1994.

Dokumentation

DATABRUD I AKU FRA 2017

Fra 1. kvartal 2017 har arbejdskraftundersøgelsen skiftet dataindsamler og svarprocenten er øget. Denne ændring har foranlediget et databrud for 1. kvartal 2017 som uddybes her

Databrud i AKU fra 2016

Fra første kvartal 2016 har AKU skiftet dataindsamler, som gennem hele kvartalet har haft for lav svarprocent.

En anden ændring fra første kvartal 2016 er, at kerneskemaet også kan besvares på web fremfor blot per telefon som tidligere. Dette har medført visse ændringer i skemaet for bedre at tilpasse det en web-løsning. Desuden er stikprøven blevet ændret, idet forskerbeskyttelsen er blevet fjernet, således at personer nu kan blive udtrukket til AKU.

Disse ændringer har foranlediget et markant databrud, der har betydet en stigning i beskæftigelsen og et fald for personer udenfor arbejdsstyrken. AKU-ledigheden er kun blevet påvirket i mindre udstrækning. For en uddybet beskrivelse af bruddet se

 

Begrebsforklaring

Arbejdsløse (AKU-ledige)

Arbejdsløse i forhold til Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) er ubeskæftigede personer, som aktivt har søgt arbejde inden for fire uger forud for referenceugen, og som kan tiltræde et job inden for to uger efter referenceugen. Aktiv jobsøgning omfatter bl.a. kontakt med et Jobcenter, henvendelser til arbejdsgivere, kontakt til venner, slægtninge, fagforeninger eller læsning og evt. besvarelse af annoncer. Ansøgninger om tilladelse, støtte eller konkrete aktiviteter som søgning efter lokaler mv. for at etablere sig som selvstændig, regnes også som aktiv søgning.

Ledige i AKU

AKU-ledigheden baseres på den internationalt anvendte definition, som blev fastlagt af den internationale arbejdsmarkedsorganisation ILO i 1982.

Arbejdsløse (AKU-ledige) er ubeskæftigede personer, som aktivt har søgt arbejde inden for fire uger forud for referenceugen og som kan tiltræde et job inden for to uger efter referenceugen.

 

Fakta om arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen er Danmarks største interviewundersøgelse. Den er kvartalsvis og baserer sig på en stikprøve. 89.000 danskere i alderen mellem 15-74 år deltager årligt i undersøgelsen. Arbejdskraftundersøgelsen er det danske bidrag til Eurostats Labour Force Survey, og indgår i Eurostats og OECDs ledighedstal. Data indsamles og bearbejdes efter ensartede principper i alle EU-lande. Arbejdskraftundersøgelsen er blevet offentliggjort siden 1994.

Arbejdskraftundersøgelsen egner sig især:

  • til at beskrive danskernes tilknytning til arbejdsmarkedet, fx hvor mange er i beskæftigelse, ledige eller uden for arbejdsstyrken
  • til at belyse ledige personer som ikke er berettiget til dagpenge eller kontanthjælp
  • til at opgøre personer som ønsker at få arbejde
  • ved tværgående analyser
  • ved oplysninger om fx ungdomsledigheden (15-24-årige)
  • ved internationale sammenligninger.

Læs om de forskellige ledighedsbegreber: Ledighedsbegreber

Opregningsmetoden i Arbejdskraftundersøgelsen er fra og med 3. kvartal 2011 blevet revideret, for at øge resultaternes præcision og sikkerhed. I forbindelse med introduktionen af den nye opregning er data fra 2007 og frem blevet revideret. Aldersafgrænsningen i alle AKU-tabellerne er samtidig ændret fra 15-66 år til 15-64 år
For mere information se:

I 2003 blev opregningsmetoden forbedret. Se mere her:

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Ledighedsbegreber

Der findes tre forskellige begreber for arbejdsløsheden - AKU-ledighed, nettoledighed og bruttoledighed. Hvornår skal man bruge hvilket begreb?

Ledighedsbegreberne forklaret på web-tv - Danmarks Statistik

Ledighedsbegreber

Indberetning til Arbejdskraft-undersøgelsen

Deltager du i Arbejdskraftundersøgelsen?

Arbejdskraftundersøgelsen

Bliv klogere på arbejdsmarkedsstatistik


Kursus - Arbejdsmarked

Kursusoversigt

Ansvarlig for siden

Tine Cordes