Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Offentlige finanser, Økonomisk Statistik
Louise Mathilde Justesen
Tlf: 39 17 33 57

lom@dst.dk

Hent som PDF

Udgifter til uddannelse (UOE Finance)

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik og i Statistikbanken under Udgifter til Uddannelse. Se mere på emnesiden. Derudover indgår tallene i OECD's årlige publikation Education at a Glance. Data er desuden offentliggjort af OECD og Eurostat.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik: Udgifter til uddannelse.

Publikationer

Statistikken bliver publiceret i OECD’s Education at a Glance, hvor data fra statistikken benyttes til at beregne forskellige uddannelsesindikatorer. Disse indikatorer bliver beskrevet i Education at a Glance og danner grundlag for sammenligning på tværs af lande.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Udgifter til uddannelse i følgende tabeller:

  • UOE1: Udgifter til uddannelse efter uddannelsesniveau, udgiftstype og efterforhold
  • UOE2: Udgifter til uddannelse efter uddannelsesniveau, finansieringskilde og modsektor

Statistikbankstabellerne er i 2023 opdateret således, at niveauet af udgifter til uddannelse svarer til finansiering af uddannelse. Det er gjort ved at tilføje kategorierne SU og andre stipendier samt Ukendt. Sidstnævnte kategori er en balanceringspost. Denne post giver derfor også udtryk for hvorvidt der er tale om en evt. over/underfinansiering af uddannelse.

Adgang til mikrodata

Mikrodata er ikke tilgængelig.

Anden tilgængelighed

Leverancer af data sker til Eurostat, der videreformidler data til OECD og UNESCO. Transmitteret data kan findes i de internationale statistikbanker hos OECD og Eurostat.

Diskretioneringspolitik

Statistikken følger Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik.

Diskretionering og databehandling

Statistikken publiceres på et niveau, som ikke kræver yderligere diskretionering.

Reference til metodedokumenter

Statistikken produceres i henhold til retningslinjerne i manualen UOE data collection on formal education.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.