Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Offentlige finanser, Økonomisk Statistik
Louise Mathilde Justesen
Tlf: 39 17 33 57

lom@dst.dk

Hent som PDF

Udgifter til uddannelse (UOE Finance)

Statistikken er udarbejdet efter fælleseuropæiske guidelines i henhold til manualen UOE data collection on formal education (UOE2020). Statistikken er fuld ud sammenlignelig over tid og på tværs af lande for hele den offentliggjorte tidsperioden. Indberetningen til UNESCO, OECD og Eurostat har tidlig være forankret i Styrelsen for IT og Læring under Børne-og undervisningsministeriet.

International sammenlignelighed

Statistikken udarbejdes i overensstemmelse med manualen UOE data collection on formal education (UOE2020) guidelines, som er udarbejdet af UNESCO, OECD og Eurostat. Data offentliggøres af både OECD og Eurostat. Statistikken er fuld ud international sammenlignelig med andre indberettende lande.

Sammenlignelighed over tid

Statistikken er opgjort på samme metode i hele tidsperioden fra 2016 og frem i Statistikbanken. Data før 2016 kan findes i de internationale databaser og er indberettet af Styrelsen for IT og Læring under Børne-og undervisningsministeriet. Man skal derfor være yderst forsigtig med at sammenligne med data før 2016, da metoden for tal offentliggjort af Danmarks Statistik for 2016 og frem kan være forskellig fra metoden anvendt ved beregningen af tidligere indberettede år.

Sammenhæng med anden statistik

En stor mængde data stammer fra de offentlige regnskaber, som indgår i nationalregnskabet, og der er derfor en stor sammenhæng hertil. Forskellen mellem opgørelsen skyldes forskelle i UOE klassifikationen og nationalregnskabets begreber.

Intern konsistens

Statistikken er intern konsistent, hvilket er sikret via afstemninger af transaktioner samt anvendelse af nationalregnskabet som ramme og kildegrundlag.