Gå til sidens indhold

Aktualitet og punktlighed

Kontaktinfo

Offentlige finanser, Økonomisk Statistik
Louise Mathilde Justesen
Tlf: 39 17 33 57

lom@dst.dk

Hent som PDF

Udgifter til uddannelse (UOE Finance)

Statistikken offentliggøres 11 måneder efter referenceperiodens udløb og offentliggøres uden forsinkelser i forhold til planlagte udgivelsestider.

Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal

Statistikken offentliggøres årligt og følger rytmen for datatransmission til de internationale statistikker i UNESCO, OECD og Eurostat. Fra referenceperioden er slut går det 11 måneder til første udgivelse. Fra referencetidens udløb går der to år og elleve måneder til endelig udgivelse.

Publikationspunktlighed

Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til forud annoncerede udgivelsestidspunkt i udgivelseskalenderen.