Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Offentlige finanser, Økonomisk Statistik
Louise Mathilde Justesen
Tlf: 39 17 33 57

lom@dst.dk

Hent som PDF

Udgifter til uddannelse (UOE Finance)

Statistikken er relevant for fagpersoner og analytikere. Statistikken indgår i OECD' årlige publikation Education at a Glance og bliver offentliggjort i OECD's database OECD.stat samt Eurostat. Fagpersoner og analytikere benytter statistikken til at danne et overblik over udgifter i forbindelse med uddannelse på tværs af uddannelsesniveauer samt finansieringen hertil i Danmark.

Brugerbehov

Formålet med statistikken er at bidrage til et internationalt sammenligneligt datagrundlag om ressourceforbruget og finansiering inden for uddannelsesområdet. OECD benytter statistikken som input til den årlige publikation af Education at a Glance. og offentliggør statistikken i OECD's database OECD.stat og i Eurostat. Nationalt benyttes statistikken af fagpersoner til at danne overblik over, hvordan uddannelse finansieres samt hvilke uddannelsesniveauer som kræver flest resourcer.

Brugertilfredshed

Denne statistik udføres på baggrund af et internationalt behov. Der er ikke identificeret særlige nationale behov på nuværende tidspunkt.

Fuldstændighed af data

Statistikken opfylder kravene i forordningen, som er fremsat af EU. Offentliggørelsen i statistikbankstabel UOE1 og UOE2 stemmer overens med detaljeringsniveau i forhold til data som sendes til Eurostat.

På nuværende tidspunkt er husholdningernes og udlandets udgifter til uddannelsesrelaterede varer og tjenester ikke fuldt dækket i statistikken, men forventes implementeret i fremtiden. Det betyder, at husholdningernes og udlandet samlede finansiering af uddannelse er undervurderet.