Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Social og Sundhed
Birgitte Schütt Christensen
39 17 36 08

bir@dst.dk

Hent som PDF

Sygehusbenyttelse

Statistikken publiceres i Nyt fra Danmarks Statistik og Statistikbanken, Statistikbankens tabeller om sygehusbenyttelse. I Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt findes udvalgte afsnit om sygehusbenyttelse.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik under emnet Borgere. De seneste kan findes her:

Sygehusbenyttelse og her Sygehusbenyttelse (tillæg)

Publikationer

Statistikken præsenteres i de årlige publikationer Statistisk Tiårsoversigt, Statistisk Årbog og Danmark i tal, der kan findes på Danmarks Statistiks hjemmeside.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnekategorierne "Borgere", "Sundhed", "Sygehusbenyttelse" via linket Statistikbanken

For 2019-2021:

 • INDL_01: Indlæggelser (LPR3) efter område, diagnose (99-grp.), akut/ikke-akut, alder, køn og tid
 • INDL_02: Indlæggelser (LPR3) efter område, diagnose (23-grp.), akut/ikke-akut, alder, køn og tid
 • AMBU_01: Ambulante behandlinger (LPR3) efter område, diagnose (99-grp.), akut/ikke-akut, alder, køn og tid
 • AMBU_02: Ambulante behandlinger (LPR3) efter område, diagnose (23-grp.), akut/ikke-akut, alder, køn og tid

Følgende tabeller er senest opdateret til og med 2018:

 • INDAMP01: Befolkningen efter område, persongruppe, nøgletal, alder, køn og tid
 • INDAMP02: Befolkningen efter område, diagnosegruppe, nøgletal, alder, køn og tid
 • INDAMP03: Befolkningen efter diagnosegruppe, nøgletal, alder, køn og tid
 • IND03: Indlæggelser, sengedage og indlagte patienter efter område, nøgletal, alder, køn og tid
 • IND04: Indlæggelser, sengedage og indlagte patienter efter område, nøgletal, diagnose, alder, køn og tid
 • IND05: Indlæggelser, sengedage og indlagte patienter efter område, nøgletal, sengedage, alder, køn og tid
 • INDP01: Indlagte patienter efter område, dominerende diagnose, alder, køn og tid
 • INDP02: Indlagte patienter efter område, diagnose, alder, køn og tid
 • AMB03: Ambulante behandlinger og ambulante patienter efter område, nøgletal, alder, køn og tid
 • AMB04: Ambulante behandlinger og ambulante patienter efter område, nøgletal, diagnose, alder, køn og tid
 • AMB05: Ambulante behandlinger og ambulante patienter efter område, nøgletal, behandlinger, alder, køn og tid
 • AMBP01: Ambulante patienter efter område, dominerende diagnose, alder, køn og tid
 • AMBP02: Ambulante patienter efter område, diagnose, alder, køn og tid
 • SKAD01: Skadestuebesøg efter område, diagnose, alder, køn og tid
 • SKAD02: Skadestuebesøg efter område, diagnose, alder, køn og tid
 • SKAD03: Skadestuebesøg og skadestuepatienter efter område, nøgletal, alder, køn og tid
 • SKAD04: Skadestuebesøg og skadestuepatienter efter område, nøgletal, diagnose, alder, køn og tid
 • SKAD05: Skadestuebesøg og skadestuepatienter efter område, nøgletal, kontaktårsag, alder, køn og tid
 • SKADP01: Skadestuepatienter efter område, dominerende kontaktårsag, alder, køn og tid
 • SKADP02: Skadestuepatienter efter område, kontaktårsag, alder, køn og tid
 • LIGEHI7: Ligestillingsindikator for indlæggelser, ambulante behandlinger og skadestuebesøg efter indikator, type, område, alder, familietype, diagnose og tid LIGEHB7: Indlæggelser, ambulante behandlinger og skadestuebesøg efter type, område, køn, alder, familietype, diagnose og tid

Adgang til mikrodata

Ekstern adgang for forskere til afidentificerede mikrodata kan kun fås via Danmarks Statistiks Forskningsservice. forskningsservice@dst.dk eller Forskningsservice.

Anden tilgængelighed

Oplysninger fra sygehusbenyttelsesregistret kan gøres tilgængelige i anden form end i Statistikbanken, fx kan der bestilles skræddersyede opgaver via DST-Consulting på consulting@dst.dk eller Consulting eller via Danmarks Statistiks hjemmeside under Skræddersyet statistik.

Diskretioneringspolitik

I forbindelse med offentliggørelser af Sygehusbenyttelse følges Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik.

Diskretionering og databehandling

Der diskretioneres når der er færre end 3 observationer i strata.

Reference til metodedokumenter

Fra 2019 er metoden omkring Landspatientregistret beskrevet i et Notat fra Sundhedsdatastyrelsen (ved navn Notat_om_nye_nøgletal_for_indlagte_og_ambulante_patienter_på_sygehuse.pdf) der kan downloades fra Sundhedsdatastyrelsen. Indholdet i Sygehusbenyttelsesstatistikregistret er desuden dokumenteret i Danmarks Statistiks dokumentationssystem.

Før 2019 var statistikkens grundlag og indhold er beskrevet i Statistiske Efterretninger. Statistiske Efterretninger for 2012 er den sidste version heraf, og den omhandler indlæggelser (ikke ambulante behandlinger). Indholdet i Sygehusbenyttelsesstatistikregistret er desuden dokumenteret i Danmarks Statistiks dokumentationssystem (TIMES).

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.