Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Social og Sundhed
Birgitte Schûtt Christensen
39 17 36 08

bir@dst.dk

Hent som PDF

Sygehusbenyttelse

Statistikken publiceres i Nyt fra Danmarks Statistik og Statistikbanken, Statistikbankens tabeller om sygehusbenyttelse I Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt findes udvalgte afsnit om sygehusbenyttelse. Tidsskriftet Sociale forhold, sundhed og retsvæsen (Statistiske Efterretninger), serien Sygehusbenyttelse udkom sidste gang for året 2012.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik om

Sygehusbenyttelse Sygehusbenyttelse (tillæg)

Publikationer

Statistikken præsenteres i de årlige publikationer Statistisk Tiårsoversigt, Statistisk Årbog og Danmark i tal, der kan findes på Danmarks Statistiks hjemmeside.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet "Sundhed", "Sygehusbenyttelse" via linket https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1536

For 2019-2021: - INDL_01: Indlæggelser efter område, diagnose (99 grp.) alder, køn og tid - INDL_02: Indlæggelser efter område, diagnose (23 grp.), alder, køn og tid

Følgende tabeller er senest opdateret for 2018: - IND01: Indlæggelser efter område, diagnose, akut/ikke-akut, alder, køn og tid (flyttes til arkiv på siden) - INDAMP03: Befolkningen efter diagnosegruppe, nøgletal, alder, køn og tid - INDP10: Indeks for indlæggelser af børn efter indekstype, socioøkonomisk status, alder, køn og tid - AMB05: Ambulante behandlinger og ambulante patienter efter område, nøgletal, behandlinger, alder, køn og tid - AMBP09: Indeks for ambulante behandlinger efter indekstype, boligtype, alder, køn og tid - AMBP07: Indeks for ambulante behandlinger efter indekstype, område, alder, køn og tid - AMBP08: Indeks for ambulante behandlinger efter indekstype, herkomst, alder, køn og tid - AMBP10: Indeks for ambulante behandlinger af børn efter indekstype, socioøkonomisk status, alder, køn og tid - IND05: Indlæggelser, sengedage og indlagte patienter efter område, nøgletal, sengedage, alder, køn og tid - INDP07: Indeks for indlæggelser efter indekstype, område, alder, køn og tid - INDP08: Indeks for indlæggelser efter indekstype, herkomst, alder, køn og tid - INDP09: Indeks for indlæggelser efter indekstype, boligtype, alder, køn og tid - INDAMP01: Befolkningen efter område, persongruppe, nøgletal, alder, køn og tid - INDP01: Indlagte patienter efter område, dominerende diagnose, alder, køn og tid - INDP02: Indlagte patienter efter område, diagnose, alder, køn og tid - INDP03: Indeks for indlæggelser efter indekstype, familietype, alder, køn og tid - INDP04: Indeks for indlæggelser af voksne efter indekstype, socioøkonomisk status, alder, køn og tid - INDP05: Indeks for indlæggelser af voksne efter indekstype, uddannelse, alder, køn og tid - INDP06: Indeks for indlæggelser af børn efter indekstype, uddannelse, alder, køn og tid - INDAMP02: Befolkningen efter område, diagnosegruppe, nøgletal, alder, køn og tid - AMBP01: Ambulante patienter efter område, dominerende diagnose, alder, køn og tid - AMBP02: Ambulante patienter efter område, diagnose, alder, køn og tid - AMBP03: Indeks for ambulante behandlinger efter indekstype, familietype, alder, køn og tid - AMBP04: Indeks for ambulante behandlinger af voksne efter indekstype, socioøkonomisk status, alder, køn og tid - AMBP05: Indeks for ambulante behandlinger af voksne efter indekstype, uddannelse, alder, køn og tid - AMBP06: Indeks for ambulante behandlinger af børn efter indekstype, uddannelse, alder, køn og tid - AMB02: Ambulante behandlinger efter område, diagnose, alder, køn og tid - AMB01: Ambulante behandlinger efter område, diagnose, alder, køn og tid - AMB03: Ambulante behandlinger og ambulante patienter efter område, nøgletal, alder, køn og tid - AMB04: Ambulante behandlinger og ambulante patienter efter område, nøgletal, diagnose, alder, køn og tid - IND02: Indlæggelser efter område, diagnose, akut/ikke-akut, alder, køn og tid (flyttes til arkiv på siden) - IND03: Indlæggelser, sengedage og indlagte patienter efter område, nøgletal, alder, køn og tid - IND04: Indlæggelser, sengedage og indlagte patienter efter område, nøgletal, diagnose, alder, køn og tid - SKAD01: Skadestuebesøg efter område, diagnose, alder, køn og tid - SKAD02: Skadestuebesøg efter område, diagnose, alder, køn og tid - SKAD03: Skadestuebesøg og skadestuepatienter efter område, nøgletal, alder, køn og tid - SKAD04: Skadestuebesøg og skadestuepatienter efter område, nøgletal, diagnose, alder, køn og tid - SKAD05: Skadestuebesøg og skadestuepatienter efter område, nøgletal, kontaktårsag, alder, køn og tid - SKADP01: Skadestuepatienter efter område, dominerende kontaktårsag, alder, køn og tid - SKADP02: Skadestuepatienter efter område, kontaktårsag, alder, køn og tid - SKADP03: Indeks for skadestuebehandlinger efter indekstype, familietype, alder, køn og tid - SKADP04: Indeks for skadestuebehandlinger af voksne efter indekstype, socioøkonomisk status, alder, køn og tid - SKADP05: Indeks for skadestuebehandlinger af voksne efter indekstype, uddannelse, alder, køn og tid - SKADP06: Indeks for skadestuebehandlinger af børn efter indekstype, uddannelse, alder, køn og tid - SKADP07: Indeks for skadestuebehandlinger efter indekstype, område, alder, køn og tid - SKADP08: Indeks for skadestuebehandlinger efter indekstype, herkomst, alder, køn og tid - SKADP09: Indeks for skadestuebehandlinger efter indekstype, boligtype, alder, køn og tid - SKADP10: Indeks for skadestuebehandlinger af børn efter indekstype, socioøkonomisk status, alder, køn og tid - LIGEHI7: Ligestillingsindikator for indlæggelser, ambulante behandlinger og skadestuebesøg efter indikator, type, område, alder, familietype, diagnose og tid - LIGEHB7: Indlæggelser, ambulante behandlinger og skadestuebesøg efter type, område, køn, alder, familietype, diagnose og tid

Adgang til mikrodata

Ekstern adgang til afidentificerede mikrodata kan kun fås via Danmarks Statistiks Forskningsservice. forskningsservice@dst.dk

Anden tilgængelighed

Sygehusbenyttelsesregistret med afidentificerede mikrodata ligger som moduldata i intern database, og data kan gøres tilgængelige for medarbejdere i fx Forskningsservice og Kundecenter efter ansøgning herom. consulting@dst.dk https://www.dst.dk/da/OmDS/Organisation/TelefonbogOrg?kontor=15&tlfbogsort=sektion

Diskretioneringspolitik

I forbindelse med offentliggørelser af Sygehusbenyttelse følges Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik.

Diskretionering og databehandling

Der diskretioneres når der er færre end 3 observationer i strata.

Reference til metodedokumenter

Fra 2019: file:///H:/z/win7/SDS_notat_indlaeggelser_ambulant_noegletal_baggrund_off_101219%20(1).pdf Ovenstående fil kan downloades fra https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/find-tal-og-analyser/tal-og-analyser/sundhedsvaesenet/noegletal-om-sundhedsvaesenet

Før 2019: Statistikkens grundlag og indhold er beskrevet i Statistiske Efterretninger. Statistiske Efterretninger for 2012 er den sidste version heraf, og den omhandler indlæggelser (ikke ambulante behandlinger). Indholdet i Sygehusbenyttelsesstatistikregistret er desuden dokumenteret i Danmarks Statistiks dokumentationssystem (TIMES), og en række variable blev i 2015 højkvalitetsdokumenteret.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.