Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Social og Sundhed
Birgitte Schütt Christensen
39 17 36 08

bir@dst.dk

Hent som PDF

Sygehusbenyttelse

Statistikken publiceres i Nyt fra Danmarks Statistik og Statistikbanken, Statistikbankens tabeller om sygehusbenyttelse I Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt findes udvalgte afsnit om sygehusbenyttelse.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik om

Sygehusbenyttelse Sygehusbenyttelse (tillæg)

Publikationer

Statistikken præsenteres i de årlige publikationer Statistisk Tiårsoversigt, Statistisk Årbog og Danmark i tal, der kan findes på Danmarks Statistiks hjemmeside.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnekategorierne "Borgere", "Sundhed", "Sygehusbenyttelse" via linket Danmarks Statistik

For 2019-2021: - INDL_01: Indlæggelser (LPR3) efter område, diagnose (99-grp.), akut/ikke-akut, alder, køn og tid - INDL_02: Indlæggelser (LPR3) efter område, diagnose (23-grp.), akut/ikke-akut, alder, køn og tid - AMBU_01: Ambulante behandlinger (LPR3) efter område, diagnose (99-grp.), akut/ikke-akut, alder, køn og tid - AMBU_02: Ambulante behandlinger (LPR3) efter område, diagnose (23-grp.), akut/ikke-akut, alder, køn og tid

Følgende tabeller er senest opdateret for 2018: - IND01: Indlæggelser efter område, diagnose, akut/ikke-akut, alder, køn og tid (flyttes til arkiv på siden) - INDAMP03: Befolkningen efter diagnosegruppe, nøgletal, alder, køn og tid - INDP10: Indeks for indlæggelser af børn efter indekstype, socioøkonomisk status, alder, køn og tid - AMB05: Ambulante behandlinger og ambulante patienter efter område, nøgletal, behandlinger, alder, køn og tid - AMBP09: Indeks for ambulante behandlinger efter indekstype, boligtype, alder, køn og tid - AMBP07: Indeks for ambulante behandlinger efter indekstype, område, alder, køn og tid - AMBP08: Indeks for ambulante behandlinger efter indekstype, herkomst, alder, køn og tid - AMBP10: Indeks for ambulante behandlinger af børn efter indekstype, socioøkonomisk status, alder, køn og tid - IND05: Indlæggelser, sengedage og indlagte patienter efter område, nøgletal, sengedage, alder, køn og tid - INDP07: Indeks for indlæggelser efter indekstype, område, alder, køn og tid - INDP08: Indeks for indlæggelser efter indekstype, herkomst, alder, køn og tid - INDP09: Indeks for indlæggelser efter indekstype, boligtype, alder, køn og tid - INDAMP01: Befolkningen efter område, persongruppe, nøgletal, alder, køn og tid - INDP01: Indlagte patienter efter område, dominerende diagnose, alder, køn og tid - INDP02: Indlagte patienter efter område, diagnose, alder, køn og tid - INDP03: Indeks for indlæggelser efter indekstype, familietype, alder, køn og tid - INDP04: Indeks for indlæggelser af voksne efter indekstype, socioøkonomisk status, alder, køn og tid - INDP05: Indeks for indlæggelser af voksne efter indekstype, uddannelse, alder, køn og tid - INDP06: Indeks for indlæggelser af børn efter indekstype, uddannelse, alder, køn og tid - INDAMP02: Befolkningen efter område, diagnosegruppe, nøgletal, alder, køn og tid - AMBP01: Ambulante patienter efter område, dominerende diagnose, alder, køn og tid - AMBP02: Ambulante patienter efter område, diagnose, alder, køn og tid - AMBP03: Indeks for ambulante behandlinger efter indekstype, familietype, alder, køn og tid - AMBP04: Indeks for ambulante behandlinger af voksne efter indekstype, socioøkonomisk status, alder, køn og tid - AMBP05: Indeks for ambulante behandlinger af voksne efter indekstype, uddannelse, alder, køn og tid - AMBP06: Indeks for ambulante behandlinger af børn efter indekstype, uddannelse, alder, køn og tid - AMB02: Ambulante behandlinger efter område, diagnose, alder, køn og tid - AMB01: Ambulante behandlinger efter område, diagnose, alder, køn og tid - AMB03: Ambulante behandlinger og ambulante patienter efter område, nøgletal, alder, køn og tid - AMB04: Ambulante behandlinger og ambulante patienter efter område, nøgletal, diagnose, alder, køn og tid - IND02: Indlæggelser efter område, diagnose, akut/ikke-akut, alder, køn og tid (flyttes til arkiv på siden) - IND03: Indlæggelser, sengedage og indlagte patienter efter område, nøgletal, alder, køn og tid - IND04: Indlæggelser, sengedage og indlagte patienter efter område, nøgletal, diagnose, alder, køn og tid - SKAD01: Skadestuebesøg efter område, diagnose, alder, køn og tid - SKAD02: Skadestuebesøg efter område, diagnose, alder, køn og tid - SKAD03: Skadestuebesøg og skadestuepatienter efter område, nøgletal, alder, køn og tid - SKAD04: Skadestuebesøg og skadestuepatienter efter område, nøgletal, diagnose, alder, køn og tid - SKAD05: Skadestuebesøg og skadestuepatienter efter område, nøgletal, kontaktårsag, alder, køn og tid - SKADP01: Skadestuepatienter efter område, dominerende kontaktårsag, alder, køn og tid - SKADP02: Skadestuepatienter efter område, kontaktårsag, alder, køn og tid - SKADP03: Indeks for skadestuebehandlinger efter indekstype, familietype, alder, køn og tid - SKADP04: Indeks for skadestuebehandlinger af voksne efter indekstype, socioøkonomisk status, alder, køn og tid - SKADP05: Indeks for skadestuebehandlinger af voksne efter indekstype, uddannelse, alder, køn og tid - SKADP06: Indeks for skadestuebehandlinger af børn efter indekstype, uddannelse, alder, køn og tid - SKADP07: Indeks for skadestuebehandlinger efter indekstype, område, alder, køn og tid - SKADP08: Indeks for skadestuebehandlinger efter indekstype, herkomst, alder, køn og tid - SKADP09: Indeks for skadestuebehandlinger efter indekstype, boligtype, alder, køn og tid - SKADP10: Indeks for skadestuebehandlinger af børn efter indekstype, socioøkonomisk status, alder, køn og tid - LIGEHI7: Ligestillingsindikator for indlæggelser, ambulante behandlinger og skadestuebesøg efter indikator, type, område, alder, familietype, diagnose og tid - LIGEHB7: Indlæggelser, ambulante behandlinger og skadestuebesøg efter type, område, køn, alder, familietype, diagnose og tid

Adgang til mikrodata

Ekstern adgang til afidentificerede mikrodata kan kun fås via Danmarks Statistiks Forskningsservice. forskningsservice@dst.dk

Anden tilgængelighed

Sygehusbenyttelsesregistret med afidentificerede mikrodata ligger som moduldata i intern database, og data kan gøres tilgængelige for medarbejdere i fx Forskningsservice og Kundecenter efter ansøgning herom. consulting@dst.dk Danmarks Statistik

Diskretioneringspolitik

I forbindelse med offentliggørelser af Sygehusbenyttelse følges Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik.

Diskretionering og databehandling

Der diskretioneres når der er færre end 3 observationer i strata.

Reference til metodedokumenter

Fra 2019: Sundhedsdatastyrelsen Ovenstående fil kan downloades fra Sundhedsdatastyrelsen Indholdet i Sygehusbenyttelsesstatistikregistret er desuden dokumenteret i Danmarks Statistiks dokumentationssystem.

Før 2019: Statistikkens grundlag og indhold er beskrevet i Statistiske Efterretninger. Statistiske Efterretninger for 2012 er den sidste version heraf, og den omhandler indlæggelser (ikke ambulante behandlinger). Indholdet i Sygehusbenyttelsesstatistikregistret er desuden dokumenteret i Danmarks Statistiks dokumentationssystem (TIMES), og en række variable blev i 2015 højkvalitetsdokumenteret.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.