Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Social og Sundhed
Birgitte Schûtt Christensen
39 17 36 08

bir@dst.dk

Hent som PDF

Sygehusbenyttelse

Data kommer fra Landspatientregisteret. Data er modtaget årligt frem til 2019 og årlig dataleverance forventes genoptaget fra 2022. Information om indlæggelser på offentlige og private somatiske og psykiatriske sygehusafdelinger i løbet af kalenderåret er anvendt.

Kilder

Eksterne kilder: Landspatientregisteret (LPR3), Sundhedsdatastyrelsen. (Fra 2012- 2015 fra Statens Serum Institut og før 2012 fra Sundhedsstyrelsen).

Interne kilder: Befolkningsstatistikregistret

Indsamlingshyppighed

Årlig.

Indsamlingsmetode

Udtræk fra Landspatientregisterets stamtabeller i Sundhedsdatastyrelsen sendes via en sikret opkobling til DST.

Datavalidering

Totaler og subtotaler sammenlignes i mulig udstrækning med tal fra http://www.esundhed.dk fra Sundhedsdatastyrelsen.

Databehandling

I Sygehusbenyttelsesstatistikregistret ligger for hver kontakt i løbet af et kalenderår følgende oplysninger: dato for indlæggelse og udskrivning, akut eller ikke-akut indlæggelse og diagnosegruppering,

Indlæggelse defineres efter et opholds-varighedskriterium jf. Sundhedsdatastyrelsen (file:///H:/z/win7/SDS_notat_indlaeggelser_ambulant_noegletal_baggrund_off_101219%20(2).pdf fra hjemmesiden https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/find-tal-og-analyser/tal-og-analyser/sundhedsvaesenet/noegletal-om-sundhedsvaesenet).

Diagnose vælges som tidsmæssigt dominerende aktionsdiagnose under samme indlæggelse.

Korrektion

Ikke relevant for denne statistik.