Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Social og Sundhed
Birgitte Schûtt Christensen
39 17 36 08

bir@dst.dk

Hent som PDF

Sygehusbenyttelse

Statistikken belyser antal indlæggelser i det danske sundhedsvæsen, samt sammenhængen mellem sociale og demografiske forhold og indlæggelser m.v. på sygehuse.

Brugerbehov

  • Brugere: Kommuner, regioner, ministerier, organisationer, private virksomheder og privatpersoner.
  • Anvendelsesområder: Offentlige planlægningsformål, forskning og offentlig debat.

Henvendelser angående statistikken opleves især fra læger og journaliststuderende samt embedsmænd.

Brugertilfredshed

Der er jævnligt kontakt med brugere enten pr. mail eller pr. telefon, og anførte brugerbehov og -synspunkter noteres. Der trækkes data på brugernes anvendelsesgrad af tabeller på sygehusbenyttelsesområdet for at kunne prioritere brugernes mest relevante tabel-behov.

Ved eventuel udarbejdelse af større opgaver udsendes der et brugertilfredshedsskema til kunden.

Der deltages løbende i dataudvalgsmøder med Sundhedsdatastyrelsen.

Fuldstændighed af data

Der er ingen forordninger eller guidelines på området.