Gå til sidens indhold

Aktualitet og punktlighed

Kontaktinfo

Social og Sundhed
Birgitte Schûtt Christensen
39 17 36 08

bir@dst.dk

Hent som PDF

Sygehusbenyttelse

Forsinkelse er opstået pga. overgang til nyt Landspatientregister med ny registerstruktur og nyt datagrundlag vedrørende indlæggelser. De første tabeller på det nye datagrundlag publiceres ultimo 2022 for 3 kalenderår; 2019, 2020 og 2021.

Før 2019 (LPR2): Statistikken offentliggøres 5-10 måneder efter årets udløb. Punktligheden er høj.

Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal

Statistikken offentliggøres inden for ca. 12 måneder efter referenceperiodens slutning.

Publikationspunktlighed

Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt.