Gå til sidens indhold

Aktualitet og punktlighed

Kontaktinfo

Social og Sundhed
Birgitte Schütt Christensen
39 17 36 08

bir@dst.dk

Hent som PDF

Sygehusbenyttelse

Forsinkelse er opstået pga. overgang til nyt Landspatientregister med ny registerstruktur og nyt datagrundlag vedrørende indlæggelser og ambulante behandlinger. De første tabeller (vedr. antal indlæggelser) på det nye LPR3-datagrundlag blev publiceret ultimo 2022 for 3 kalenderår; 2019, 2020 og 2021. De næste tabeller (vedr. antal ambulante besøg) publiceres i foråret 2023.

Før 2019 (LPR2): Statistikken offentliggøres 5-10 måneder efter årets udløb. Punktligheden er høj.

Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal

Statistikken offentliggøres inden for ca. 12 måneder efter referenceperiodens slutning.

Publikationspunktlighed

Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt. Aktuelt er statistikken dog under genopbygning på baggrund af det nye LPR3 datagrundlag (fra 2019 af).