Gå til sidens indhold

Aktualitet og punktlighed

Kontaktinfo

Social og Sundhed
Birgitte Schütt Christensen
39 17 36 08

bir@dst.dk

Hent som PDF

Sygehusbenyttelse

Forsinkelse er i de senere år opstået pga. overgang til nyt Landspatientregister (LPR3) med ny registerstruktur og nyt datagrundlag vedrørende indlæggelser og ambulante behandlinger. De første tabeller (vedr. antal indlæggelser) på det nye LPR3-datagrundlag blev publiceret ultimo 2022 for 3 kalenderår; 2019, 2020 og 2021. De næste tabeller (vedr. antal ambulante besøg) blev publiceret i foråret 2023.

Punktligheden er høj.

Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal

Statistikken offentliggøres inden for ca. 12 måneder efter referenceperiodens slutning.

De første tabeller (vedr. antal indlæggelser) på det nye LPR3-datagrundlag blev publiceret ultimo 2022 for 3 kalenderår; 2019, 2020 og 2021. De næste tabeller (vedr. antal ambulante besøg) blev publiceret i foråret 2023. Ultimo 2023 er udgivet data for 2022. Der er ultimo 2023 tilføjet 2 nye statistikbanktabeller (hhv. indl001 og ambu001) for tælleårene 2019-2022. Disse statistikbanktabeller viser opdeling på 19 hoveddiagnosekategorier. De 19 hovedkategorier afspejler de overordnede ICD10 hovedkapitler eller hoveddiagnosegrupperinger set hos Sundhedsdatastyrelsen.

Før 2019 (LPR2) blev statistikken offentliggjort 5-10 måneder efter årets udløb.

Publikationspunktlighed

Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt. Aktuelt er statistikken dog under genopbygning på baggrund af det nye LPR3 datagrundlag (fra 2019 af).