Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Martin Lundø
39 17 38 73

mlu@dst.dk

Hent som PDF

Salg af føde- og drikkevarer til foodservice

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik under emnet Miljø og Energi, Økologi. I Statistikbanken offentliggøres tal for Salg af økologiske varer til foodservice under emnet Miljø og Energi, Økologi. Se mere på statistikkens Emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives årligt i Nyt fra Danmarks Statistik under emnet Miljø og Energi, Økologi.

Publikationer

Statistikken indgår ikke i nogen publikationer fra Danmarks Statistik.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Indenrigshandel med økologiske fødevarer i følgende tabeller:

Adgang til mikrodata

Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner, kan få adgang til statikkens mikrodata gennem Danmarks Statistiks forskerordning. Derudover stilles mikrodata til rådighed for departementer, styrelser og direktorater gennem Ministerieordningen

Anden tilgængelighed

Ingen anden tilgængelighed.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik følges.

Diskretionering og databehandling

Statistikken offentliggøres ikke på et niveau, der kræver yderligere diskretionering.

Fortrolige data udelades fra udgivelser og statistikken offentliggøres på et detaljeringsniveau, så enkeltvirksomheder ikke kan identificeres. Alle virksomheder der deltager i undersøgelsen, modtager information om vilkår og betingelser vedr. fortroligheden af individuelle svar.

Reference til metodedokumenter

I forbindelse med forundersøgelsen til statistikken blev følgende rapport udarbejdet:

"Markedsdata for økologisk food service – forundersøgelse". Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Jørgen Dejgård Jensen, juli 2013.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.