Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Martin Lundø
39 17 38 73

mlu@dst.dk

Hent som PDF

Salg af føde- og drikkevarer til foodservice

Der er ikke fælles retningslinjer for international statistik om foodservice.

Statistikken kan i begrænset omfang sammenlignes med 'Detailomsætningen af økologiske fødevarer'.

International sammenlignelighed

Der er ikke fælles retningslinjer for international statistik om foodservice.

Sammenlignelighed over tid

Statistikken blev gennemført første gang i 2013 og dækkede oprindeligt: - Salg alle føde- og drikkevarer (inkl. konventionelle varer) i alt. - Salg af økologiske varer i alt opdelt på vare- og kundegrupper.

Senere udvidelser: - Fra og med 2017 er salg alle føde- og drikkevarer også opdelt på kundegrupper. - Fra og med 2021 er salg alle føde- og drikkevarer også opdelt på varegrupper.

Varegruppernes sammensætning er revideret fra og med 2021 og kan i flere tilfælde ikke sammenlignes med tidligere år. De 5 hovedvaregrupper (Kolonial, Kød og fisk, Mejeriprodukter og æg, Frugt og grønt, Frostvarer) er dog stort set sammenlignelige i alle år. Ændring på hovedvaregruppeniveau: Vegetabilske smøreprodukter samt frugt- og grøntkonserves er flyttet fra Kolonialvarer til Frugt og grønt. Tællingsårene 2013-2020 er direkte sammenlignelige hvad angår såvel hoved- som enkeltvaregrupper.

Sammenhæng med anden statistik

Danmarks Statistiks undersøgelse 'Detailomsætningen af økologiske fødevarer' måler salget af økologiske føde- og drikkevarer i supermarkeder og varehuse.

Økologisk markedsandel i foodservicesektoren er beskrevet i seneste Nyt fra Danmarks Statistik "Salg af føde- og drikkevarer til foodservice". Økologisk markedsandel i detailhandel er beskrevet i seneste Nyt fra Danmarks Statistik: 'Detailomsætningen af økologiske fødevarer'.

Detailomsætningen af økologiske føde- og drikkevarer udgør et højere niveau end omsætningen af økologisk foodservice. Niveauet for salget i de to undersøgelser kan dog ikke sammenlignes umiddelbart, da Foodservice statistikken måler grossisters omsætning uden moms og 'Detailomsætningen af økologiske fødevarer' måler detailomsætning inkl. moms. Det indebærer:
- Varesalget til foodservice indeholder ikke aflønning af medarbejdere m.m. i køkkenerne. Vareforbruget i kantine- og cateringvirksomheder udgør i gennemsnit 37 pct. af omsætningen, ekskl. moms (HORESTA, Normtalsanalysen 2012/2013). De omkostninger der ikke vedrører varekøb er løn o.l., lokaleomkostninger (el, vand, varme), vedligeholdelse, administration, marketing, husleje mv. samt overskud efter omkostninger. - Den endelige værdi af måltiderne i foodservice kan betragtes som højere end varekøbet, da service (tilberedning og servering) er en del af produktet. Det er i hovedreglen ikke tilfældet for salg i supermarkeder og varehuse, hvor maden hjembringes til egen tilberedning.
- En væsentlig del af foodservice-aftagerne afsætter ikke måltiderne på markedsmæssige vilkår (hel eller delvis subsidiering).

Sammensætningen af salget

Varegrupperne i de to undersøgelser er sammensat forskelligt og kan derfor ikke sammenlignes direkte på alle niveauer. Der er dog foretaget en overordnet sammenligning af fordeling af omsætning på varegrupper i Nyt-artiklen "Salg af økologiske varer til foodservice 2013".

I perioden 2010-2013 producerede "Sammenslutningen økosalg og oplysning" undersøgelsen "Økologisk omsætning i foodservice". Metodiske erfaringer fra denne undersøgelse indgår Danmarks Statistiks undersøgelse. Indholdsmæssigt ligger de to undersøgelser tæt på hinanden men med visse forskelle i dataindsamling, indhold og grupperinger. I "Økologisk omsætning i foodservice" var bestod populationen af 15 virksomheder, som som blev antaget at dække en stor del af markedet. Virksomheder uden økologi var ikke omfattet i denne undersøgelse.

Intern konsistens

Data er internt konsistente, da de stammer fra samme kilde.