Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Martin Lundø
39 17 38 73

mlu@dst.dk

Hent som PDF

Salg af føde- og drikkevarer til foodservice

Data valideres i en onlineblanket. Efterfølgende kontrolleres data og rettes efter genkontakt til respondenterne. Herefter summeres data og nøgletal udregnes.

Kilder

Undersøgelsen gennemføres som en spørgeskemabaseret totaltælling af fødevaregrossister med bundgrænse på 40 mio. kr. omsætning ifølge Danmarks Statistiks Erhvervsregister af aktive virksomheder (ESR).

Antallet af storkøkkener, restauranter, kantiner, caféer mv. er ganske omfattende. For at begrænse ressourceforbruget og respondentbyrden indsamles data i stedet blandt fødevaregrossister. Der anvendes desuden en generel bundgrænse på 40 mio. kr. i omsætning.

Rammepopulationen udtrækkes fra ESR. Afgrænset ud fra primær eller sekundær branchekode, i enkelte tilfælde suppleret med industrielle virksomheder eller andre brancher med engrossalg. Generelt medtages kun fødevaregrossister (betydende leverandører fra andre brancher kan dog medtages). Besvarelser og enheder fra tidligere undersøgelser indgår desuden i opbygningen af populationen.

Salg af skolemælk er inkluderet. Udenlandske virksomheder medtages ikke, da de er svære at identificere og få svar fra. Deres betydning for statistikken er formentlig ringe.

Indsamlingshyppighed

Årligt.

Indsamlingsmetode

Webspørgeskema.

Datavalidering

I valideringen af online-blanket, udløser følgende advarsel ved indtastning: - Høj eller lav beregnet kilopris - Manglende angivelse af mængde ved værdi eller omvendt - Omsætning til økologisk foodservice højere end foodservice generelt

Ved validering efter indsendelse af blanket kontrolleres følgende og rettes evt. efter genkontakt til respondenterne: - Høj eller lav beregnet kilopris (mængde eller værdi rettes) - Manglende angivelse af mængde ved værdi eller omvendt - Høj eller lav andel økologisk foodservice - Markante ændringer i niveau for salg sammenlignet med forrige tællingsår

Databehandling

Rettede individdata danner basis for:

  • kontrol af summer på gruppeniveau
  • enkelte ekstra rettelser af besvarelser
  • udregning af økologisk markedsandel (andel af samlet salg til foodservice)
  • udregning af offentlige sektors andel af økologisk salg til foodservice
  • summering og tabellering til offentliggørelse

I perioden 2013-2020 var virksomheder helt uden økologi kun inkluderet i 2013 og 2017. I de øvrige år blev omsætningen for disse virksomheder fremskrevet på baggrund af disse to år.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.