Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Martin Lundø
39 17 38 73

mlu@dst.dk

Hent som PDF

Salg af føde- og drikkevarer til foodservice

Formålet med statistikken er at give et samlet billede af salg af føde- og drikkevarer til storkøkkener, restauranter, institutioner mv. Der er særligt fokus på økologiske fødevarer, som supplement til statistikken 'Detailomsætningen af økologiske fødevarer'. Foodservice har fået større betydning i de senere år og en kreds af brancheorganisationer og firmaer, har ønsket en samlet statistik om området. Statistikken indgår desuden i formulering og opfølgning af målsætninger for økologisk foodservice.

Brugerbehov

Foodservice har fået større betydning i de senere år og en kreds af brancheorganisationer og firmaer, har ønsket en samlet statistik om området. Statistikken indgår desuden i formulering og opfølgning af målsætninger for økologisk foodservice (som supplement til "Detailomsætningen af økologiske fødevarer") og for ernæringspolitik generelt.

Brugerne er interessenter inden for fødevareerhvervene, herunder Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Landbrug & Fødevarer, Økologisk Landsforening samt hotel og restaurationsbranchen. Herudover almen interesse i udviklingen af forbruget af fødevarer, herunder økologiske.

Brugertilfredshed

Brugerbehov afdækkes i Brugerudvalget for fødevarestatistik. Danmarks statistik er desuden i regelmæssig kontakt med centrale brugere, herunder Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Landbrug og Fødevarer samt Økologisk Landsforening.

Fuldstændighed af data

Ingen forordninger eller guidelines.