Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Martin Lundø
39 17 38 73

mlu@dst.dk

Hent som PDF

Salg af føde- og drikkevarer til foodservice

Formålet med statistikken er at give et samlet billede af salg af føde- og drikkevarer til storkøkkener, restauranter, institutioner mv. Der er særligt fokus på økologiske fødevarer, som supplement til statistikken 'Detailomsætningen af økologiske fødevarer'. Foodservice har fået større betydning i de senere år og en kreds af brancheorganisationer og firmaer, har ønsket en samlet statistik om området. Statistikken indgår desuden i formulering og opfølgning af målsætninger for økologisk foodservice (som supplement til "Detailomsætningen af økologiske fødevarer").

Brugerbehov

Foodservice har fået større betydning i de senere år og en kreds af brancheorganisationer og firmaer, har ønsket en samlet statistik om området. Statistikken indgår desuden i formulering og opfølgning af målsætninger for økologisk foodservice (som supplement til "Detailomsætningen af økologiske fødevarer").

Brugerne er interessenter inden for fødevareerhvervene, herunder Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Landbrug & Fødevarer, Økologisk Landsforening samt hotel og restaurationsbranchen. Herudover almen interesse i udviklingen af forbruget af fødevarer, herunder økologiske.

Brugertilfredshed

Brugerbehov afdækkes i Brugerudvalget for fødevarestatistik. Danmarks statistik er desuden i regelmæssig kontakt med centrale brugere, herunder Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Landbrug og Fødevarer samt Økologisk Landsforening.

Fuldstændighed af data

Ingen forordninger eller guidelines.