Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Martin Lundø
39 17 38 73

mlu@dst.dk

Hent som PDF

Salg af føde- og drikkevarer til foodservice

Der er ingen stikprøveusikkerhed, da statistikken er en totaltælling.

For nogle respondenter er det svært at fremskaffe tallene i undersøgelsen. Disse har afgivet bedste skøn i stedet. Der er knyttes nogen usikkerhed til tallet for salg til foodservice. Det samlede salg er mere sikkert end salget fordelt på vare- eller kundegrupper.

Svarprocent: Mere end 95 pct. af respondenterne har besvaret skemaet.

Samlet præcision

Der er ingen stikprøveusikkerhed, da statistikken er en totaltælling.

Målefejl: For nogle respondenter er det svært at fremskaffe tallene i undersøgelsen. Disse har afgivet bedste skøn i stedet. Der er knyttes nogen usikkerhed til tallet for salg til foodservice. Det samlede salg er mere sikkert end salget fordelt på vare- eller kundegrupper.

Svarprocent: Mere end 95 pct. af respondenterne har besvaret skemaet.

Stikprøveusikkerhed

Der er ingen stikprøveusikkerhed, da statistikken er en totaltælling.

Anden usikkerhed

Undersøgelsespopulationen kan have en mindre overdækning af irrelevante virksomheder. Disse virksomheder frasorteres med simple ja/nej-spørgsmål.

For nogle respondenter er det svært at fremskaffe tallene i undersøgelsen. Disse har afgivet bedste skøn i stedet. Der er knyttes nogen usikkerhed til tallet for salg til foodservice. Det samlede salg er mere sikkert end salget fordelt på vare- eller kundegrupper.

Svarprocent: Mere end 95 pct. af respondenterne har besvaret skemaet. De resterende repræsenterer relativt små virksomheder. Under 5 pct. af de besvarende virksomheder får imputeret en eller flere værdier (kr.) af foodservice.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Der er ingen stikprøveusikkerhed, da statistikken er en totaltælling.

For nogle respondenter er det svært at fremskaffe tallene i undersøgelsen. Disse har afgivet bedste skøn i stedet. Der er knyttes nogen usikkerhed til tallet for salg til foodservice. Det samlede salg er mere sikkert end salget fordelt på vare- eller kundegrupper.

Svarprocent: Mere end 95 pct. af respondenterne har besvaret skemaet.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der offentliggøres normalt kun endelige tal.