Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik
Jeppe Føge Jensen
3917 3867

jfj@dst.dk

Hent som PDF

Nøgletal for kommuneregnskaber

Tallene skal tolkes med forbehold for, at kommunernes opgørelsesmetoder kan variere både på tværs af kommuner og over tid, samt at der foretages løbende ændringer til kommunernes kontoplan.

Samlet præcision

Nøgletallene afspejler usikkerheder i kommunernes regnskaber. Præcisionen er særligt hæmmet af følgende udfordringer relateret til kommunernes regnskaber:

  • Ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner relateret til funktionerne brugt til nøgletallene.
  • Opgavestrukturen og konteringspraksis i kommunerne ændres over tid.
  • Forskelle i konteringspraksis mellem de enkelte kommuner.

For mere information henvises til præcision og pålidelighed for regnskaber for kommuner og regioner.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

For anden usikkerhed henvises til statistikdokumentationerne for regnskaber for kommuner og regioner, befolkningen og elevregistret.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Kvaliteten af statistikken er baseret på kvaliteten af det benyttede datamateriale. Der henvises til statistikdokumentationerne for regnskaber for kommuner og regioner, befolkningen og elevregistret.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik.