Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik
Jeppe Føge Jensen
3917 3867

jfj@dst.dk

Hent som PDF

Nøgletal for kommuneregnskaber

Nøgletallene er udarbejdet ved brug af tabeller fra Statistikbanken, samt af tal for pris- og lønregulering fra Indenrigs- og Boligministeriet.

Kilder

Til udarbejdelsen af nøgletallene benyttes data fra tabellerne REGK4, REGK11, REGK31, REGK100, FOLK1A og UDDAKT20 i Statistikbanken.

Indsamlingshyppighed

Der foretages ingen separat indsamling til denne statistik, som udelukkende er baseret på data fra andre statistikker.

Indsamlingsmetode

Data trækkes fra tabellerne REGK4, REGK11, REGK31, REGK100, FOLK1A og UDDAKT20 i Statistikbanken.

Datavalidering

Der foretages ingen datavalidering.

Databehandling

Databehandlingen foretages i SAS-program, hvor data trækkes fra tabellerne REGK4, REGK11, REGK31, REGK100 FOLK1A og UDDAKT20 i Statistikbanken og beregningerne af nøgletallene foretages. En beskrivelse af beregningerne af de enkelte nøgletal findes under Indholdsbeskrivelse.

Korrektion

Der udarbejdes ikke korrektioner af data udover, hvad der er beskrevet under datavalidering og databehandling.