Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik
Jeppe Føge Jensen
3917 3867

jfj@dst.dk

Hent som PDF

Nøgletal for kommuneregnskaber

Nøgletallene muliggør en sammenligning på tværs af kommuner og formodes at have bred interesse især for kommuner og offentlige myndigheder, såsom ministerier og styrelser samt interesseorganisationer.

Brugerbehov

Nøgletallene formodes at have særlig interesse blandt borgere, pressen og kommuner, og til dels også øvrige offentlige myndigheder, såsom ministerier og styrelser, samt interesseorganisationer og virksomheder.

Brugertilfredshed

Der er modtaget en række uformelle tilbagemeldinger fra kommuner og andre brugere, som der er fulgt op på.

Fuldstændighed af data

Nøgletallene er udvalgte indikatorer fra data tilgængeligt i statistikbanken. Der kan udarbejdes mange andre relaterede nøgletal på baggrund af data fra kommunernes regnskaber og øvrig data fra statistikbanken.