Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik
Jeppe Føge Jensen
3917 3867

jfj@dst.dk

Hent som PDF

Nøgletal for kommuneregnskaber

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Kommunernes regnskaber, Nøgletal. Derudover vises nøgletallene i Danmarks Statistiks interaktive Kommunekort.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Der udgives ingen særskilt Nyt fra Danmarks Statistik for denne statistik.

Publikationer

Statistikken indgår ikke i nogen publikationer fra Danmarks Statistik.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Kommunernes regnskaber i følgende tabel:

  • NGLK: Udvalgte kommunale regnskabstal efter område, nøgletal, brutto-/nettoudgifter, prisenhed og tid

Adgang til mikrodata

For adgang til de mikrodata der anvendes til at beregne nøgletallene, henvises til tabellerne:

Kommunale årsregnskaber

  • REGK11: Kommunernes regnskaber på hovedkonti - efter område, hovedkonto, dranst, art og prisenhed
  • REGK31: Kommunernes regnskaber på funktioner - efter område, funktion, dranst, art og prisenhed
  • REGK4: Kommunernes balancer - efter område og funktion
  • REGK100: Kommunernes regnskaber på gruppering uden tekst efter område, funktion, dranst, ejerforhold, gruppering, art og prisenhed

Grundskole

  • UDDAKT20: Uddannelsesaktivitet i grundskolen efter uddannelse, alder, herkomst, national oprindelse, køn, grundskole institutionstype, bopælsområde og status

Folketal

  • FOLK1A: Folketal den 1. i kvartalet efter område, køn, alder og civilstand

Anden tilgængelighed

Statistikken præsenteres i Danmarks Statistiks interaktive Kommunekort.

For anden tilgængelighed henvises til statistikdokumentationerne for regnskaber for kommuner og regioner, befolkningen og elevregistret.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik følges.

Diskretionering og databehandling

For diskretionering og databehandling henvises til statistikdokumentationerne for regnskaber for kommuner og regioner, befolkningen og elevregistret.

Reference til metodedokumenter

For mere information om de forskellige hovedkonti, hovedfunktioner, funktioner, DRANST og arter henvises til Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.