Gå til sidens indhold

Navne

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Dorthe Larsen
39 17 33 07

dla@dst.dk

Hent statistikdokumentation som pdf

Navne 2021

Navnestatistikken belyser fornavne og efternavne i den danske befolkning og blev etableret i 1995 i forlængelse af en opgave lavet for Institut for navneforskning på Københavns Universitet.

Indhold

Statistik om navne er delt i to forskellige opgørelser: Dels en opgørelse af både fornavne og efternavne i hele befolkningen i Danmark pr. 1. januar og dels en opgørelse af fornavne til nyfødte i et givent år.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Navnestatistikken er baseret på CPR-registret med udgangspunkt i den samlede befolkning og nyfødte som opgjort i befolkningsstatistikken. Antallet af personer med forskellige fornavne og efternavne optælles, idet kun det første henholdsvis det sidste navn i en persons navnerække anvendes.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (NorS) på Københavns Universitet, pressen, privatpersoner og private virksomheder anvender statistikken til offentlige og private formål.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikken er baseret på befolkningen registreret i Det Centrale Person Register (CPR) som opgjort i befolkningsstatistikken, hvor væsentligste kilde til usikkerhed på befolkningstallet er forsinket registrering af udvandrede.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Navne til nyfødte udkommer midt i juli måned, året efter referenceårets afslutning. Navne i hele befolkningen opgøres pr. 1. januar og udkommer midt i januar samme år.. Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til planlagte udgivelsestider.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Navnestatistik for hele befolkningen er sammenlignelig fra 2002 og frem, mens navnestatistik for nyfødte kan sammenlignes tilbage til 1985. Fra og med 1996 indgår samtlige personer med bopæl i Danmark. Før 1996 indgik kun danske statsborgere med bopæl i Danmark i navnestatistikken for hele befolkningen. Statistikken kan sammenlignes internationalt.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Navnestatistikkerne offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik i henholdsvis Navne - hele befolkningen og Fornavne - nyfødte. På emnesiderne Navne i hele befolkningen og Navne til nyfødte findes navnelister og navnestatistik fordelt efter geografi og alder.

I navnedatabasen [Hvor mange hedder...[(https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/borgere/navne/HvorMange) er det muligt at indtaste et for- og/eller efternavn og finde ud af, hvor mange personer, der har et givent navn.

I Danmarks Statistiks Navnebarometer er det muligt at indtaste et fornavn og se udviklingen i, hvor mange nyfødte der har fået et bestemt fornavn i årenes løb.

Læs mere om tilgængelighed