Gå til sidens indhold

Navne til nyfødte

Er dit navn blevet mere eller mindre populært? Søg på et fornavn og se udviklingen i popularitet fra 1985 til i dag. Du kan også se top 50 over de mest brugte navne til nyfødte.

Hvor populært er dit navn?

Søg på et fornavn og se, hvor populært navnet er til nyfødte børn.

 

Om navnestatistikken
Statistikken tager udgangspunkt i ét års fødsler og viser hvilke navne, nyfødte har fået. Navnesøgningen dækker fra 1985 og frem til i dag. Grundlaget for statistikken er data fra CPR. For børn født før 1996 er det kun danske statsborgere, der er med i statistikken. Forskellige stavemåder af samme navn (fx Anni og Annie) optræder hver for sig. Af diskretionshensyn vises det præcise antal af børn ikke, når antallet er færre end 3.

Der vil altid være ca. et halvt års forsinkelse på statistikken, da forældre har seks måneder til at indberette det valgte navn til CPR. Det betyder altså, at man først i juli kan sige, hvad der var det mest populære fornavn til børn født i det foregående år. Statistikken offentliggøres i midten af juli måned.

Top 50 over navne til nyfødte

Se de 50 mest populære fornavne til nyfødte - både i dag og helt tilbage til 1985.


Flere tal om Navne

Andre populære forespørgsler

Om statistikken - dokumentation, kilder og metode

Få overblik over statistikkens indhold, formål og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder, og hvor ofte den udkommer.

Læs mere i statistikdokumentationerne:

Navne

Navnestatistikken belyser fornavne og efternavne i den danske befolkning og blev etableret i 1995 i forlængelse af en opgave lavet for Institut for navneforskning på Københavns Universitet.

Kontaktperson for denne statistik

Dorthe Larsen
Telefon: 39 17 33 07