Gå til sidens indhold

Navne

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Dorthe Larsen
39 17 33 07

dla@dst.dk

Hent som PDF

Navne

Navnestatistikkerne belyser navne i den danske befolkning og blev etableret i 1995, i forlængelse af en opgave lavet for Institut for navneforskning på Københavns Universitet.

Navnestatistik blev udgivet første gang i 1995 og var baseret på fødselsårgangen fra 1993. I dag bliver der to gange om året offentliggjort navnestatistikker. I januar offentliggøres navnelister for hele befolkningen og i juli offentliggøres navnelister for de nyfødte året før.

Indhold

Statistik om navne er delt i to forskellige opgørelser. Dels en opgørelse af navne i hele befolkningen i Danmark pr. 1. januar fordelt efter fornavn og efternavn og dels en opgørelse af navne til nyfødte i et givent år fordelt efter fornavn.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data til denne statistik indsamles fra Det Centrale Personregister (CPR) ved hjælp af en system-til-systemløsning. Det forhold, at CPR-nummeret og ajourføringen af bopælsoplysninger og civilstandsoplysninger mv. er forudsætningen for en lang række offentlige services, fungerer som en løbende validering af registrets indhold.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (NorS) på Københavns Universitet, pressen, privatpersoner og private virksomheder anvender statistikken til offentlige og private formål.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikken baseres på befolkningen registreret i Det Centrale Person Register (CPR). Korrekt registrering i CPR er en forudsætning for at kunne føre et normalt liv i Danmark med adgang til egen læge, nem-konto, ansættelse i en virksomhed, oprettelse af egen virksomhed, deltagelse i valg mv. hvorfor registerets generelle kvalitet og pålidelighed betragtes som meget høj.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Navne til nyfødte udkommer midt i juli måned, året efter referenceårets afslutning. Navne i hele befolkningen opgøres pr. 1. januar og udkommer allerede midt i januar. Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til planlagte udgivelsestider.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Navnestatistik for hele befolkningen er sammenlignelig fra 2002 og frem, mens navnestatistik for nyfødte kan sammenlignes tilbage til 1985. Fra og med 1996 indgår samtlige personer med bopæl i Danmark. Før 1996 indgik kun danske statsborgere med bopæl i Danmark i navnestatistikken for hele befolkningen. Statistikken kan sammenlignes internationalt.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Navnestatistikkerne offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik i henholdsvis Navne - hele befolkningen og Fornavne - nyfødte. På emnesiderne Navne i hele befolkningen og Navne til nyfødte findes navnelister og navnestatistik fordelt efter geografi og alder.

I navnedatabasen Hvor mange hedder... er det muligt at indtaste et for- og/eller efternavn og finde ud af, hvor mange personer, der har et givent navn.

I Danmarks Statistiks Navnebarometer er det muligt at indtaste et fornavn og se udviklingen i, hvor mange nyfødte der har fået et bestemt fornavn i årenes løb.

Læs mere om tilgængelighed