Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Dorthe Larsen
39 17 33 07

dla@dst.dk

Hent som PDF

Navne

Statistik om navne er delt i to forskellige opgørelser. Dels en opgørelse af navne i hele befolkningen i Danmark pr. 1. januar fordelt efter fornavn og efternavn og dels en opgørelse af navne til nyfødte i et givent år fordelt efter fornavn.

Indholdsbeskrivelse

Statistik om navne er delt i to forskellige opgørelser. Dels en opgørelse af navne i hele befolkningen og dels en opgørelse af navne til nyfødte.

Navne i hele befolkningen er en årlig opgørelse af befolkningen, der boede i Danmark pr. 1. januar. Grundlaget for statistikken er data fra Det Centrale Personregister (CPR).

Statistikken indeholder årlige top-20 lister over de mest anvendte pige-, drenge-, og efternavne fra 2002 og frem. Statistikken fordeles efter aldersgrupper og geografisk efter regioner og landsdele.

I navnedatabasen Hvor mange hedder... er det derudover muligt at indtaste et for- og/eller efternavn og finde ud af, hvor mange personer, der har et givent navn.

Navne til nyfødte er en årlig opgørelse af, hvilke navne nyfødte har fået, med udgangspunkt i ét års fødsler. Grundlaget for statistikken er data fra Det Centrale Personregister (CPR).

Statistikken indeholder årlige top-50 lister over de mest populære navne fra 1993 og frem. Fra 1985 til 1992 findes kun top-25 lister. Statistikken fordeles geografisk med top-10 lister efter regioner og top-5 lister efter landsdele.

I Danmarks Statistiks Navnebarometer er det derudover muligt at indtaste et fornavn og se udviklingen i, hvor mange nyfødte der har fået et bestemt fornavn i årenes løb.

Grupperinger og klassifikationer

Navnestatistikkerne grupperes efter drenge-, pige- og efternavn samt geografisk efter regioner og landsdele.

Sektordækning

Ikke relevant for denne statistik.

Begreber og definitioner

Fornavn: Det første fornavn for en person som det er angivet i Det Centrale Person Register (CPR). Hvis der er bindestreg mellem to fornavne, betragtes det som ét fornavn.

Efternavn: Efternavn for en person som det er angivet i Det Centrale Person Register (CPR).

Enheder

Personer.

Population

Navne i hele befolkningen er opgjort på baggrund af af befolkningen pr. 1. januar.

Navne til nyfødte er opgjort med udgangspunkt i ét års fødsler. Da et barn skal navngives inden for det første halve år af barnets levetid, skal nyfødte have bopæl i Danmark 1. juli året efter, for at komme med i statistikken.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Navne i hele befolkningen dækker tidsperioden fra 2002 og frem.

Navne til nyfødte dækker tidsperioden fra 1985 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Antal.

Referencetid

Navne i hele befolkningen opgøres pr. 1. januar i et givent år.

Navne til nyfødte tager udgangspunkt i ét års fødsler og viser således hvilke navne nyfødte har fået i løbet af et givent kalenderår.

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Ikke relevant for denne statistik.

Indberetningsbyrde

Statistikken er baseret på administrative registre. Der er derfor ingen direkte indberetningsbyrde, i forbindelse med opgørelsen af denne statistik.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger fås ved henvendelse til Danmarks Statistik. Se mere på emnesiden om Navne.