Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Dorthe Larsen
39 17 33 07

dla@dst.dk

Hent som PDF

Navne

Statistik om navne er delt i to forskellige opgørelser: Dels en opgørelse af både fornavne og efternavne i hele befolkningen i Danmark pr. 1. januar og dels en opgørelse af fornavne til nyfødte i et givent år.

Indholdsbeskrivelse

Navne i hele befolkningen er en årlig opgørelse, som indeholder årlige top-20 lister over de mest hyppige pige-, drenge-, og efternavne. Statistikken fordeles efter aldersgrupper og geografisk efter regioner og landsdele.

I navnedatabasen Hvor mange hedder... er det derudover muligt at indtaste et for- og/eller efternavn og finde ud af, hvor mange personer, der har et givent navn.

Navne til nyfødte er en årlig opgørelse af, hvilke fornavne de nyfødte har fået. Statistikken indeholder årlige top-50 lister over de mest populære navne fra 1993 og frem. Fra 1985 til 1992 findes kun top-25 lister. Statistikken fordeles geografisk med top-10 lister efter regioner og top-5 lister efter landsdele.

I Danmarks Statistiks Navnebarometer er det derudover muligt at indtaste et fornavn og se udviklingen i, hvor mange nyfødte der har fået et bestemt fornavn i årenes løb.

I alle opgørelserne er det kun første fornavn, der inkluderes, og efternavnet er kun det sidste navn i en persons navnerække. Desuden er fornavne med forskellige stavemåder slået sammen til ét i listerne for nyfødte, mens de regnes som forskellige navne i de øvrige opgørelser.

Grupperinger og klassifikationer

Navnestatistikkerne grupperes efter drenge-, pige- og efternavn samt geografisk efter regioner og landsdele.

Sektordækning

Ikke relevant for denne statistik.

Begreber og definitioner

Fornavn: Det første fornavn for en person som det er angivet i Det Centrale Person Register (CPR). Hvis der er bindestreg mellem to fornavne, betragtes det som ét fornavn.

Efternavn: Efternavn for en person som det er angivet i Det Centrale Person Register (CPR).

Enheder

Personer.

Population

Navne i hele befolkningen er opgjort på baggrund af af befolkningen pr. 1. januar.

Navne til nyfødte er opgjort med udgangspunkt i ét års fødsler. Da et barn skal navngives inden for det første halve år af barnets levetid, skal nyfødte have bopæl i Danmark 1. juli året efter, for at komme med i statistikken.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Navne i hele befolkningen dækker tidsperioden fra 2002 og frem, mens Navne til nyfødte dækker tidsperioden fra 1985 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Antal.

Referencetid

Navne i hele befolkningen opgøres pr. 1. januar i et givent år, mens Navne til nyfødte tager udgangspunkt i ét kalenderårs fødsler.

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Ikke relevant for denne statistik.

Indberetningsbyrde

Statistikken er baseret på administrative registre. Der er derfor ingen direkte indberetningsbyrde i forbindelse med opgørelsen af denne statistik.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger fås ved henvendelse til Danmarks Statistik. Se mere på emnesiden om Navne.