Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Dorthe Larsen
39 17 33 07

dla@dst.dk

Hent som PDF

Navne

Navnestatistikkerne offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik i henholdsvis Navne - hele befolkningen og Fornavne - nyfødte. På emnesiderne Navne i hele befolkningen og Navne til nyfødte findes navnelister og navnestatistik fordelt efter geografi og alder.

I navnedatabasen [Hvor mange hedder...[(https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/borgere/navne/HvorMange) er det muligt at indtaste et for- og/eller efternavn og finde ud af, hvor mange personer, der har et givent navn.

I Danmarks Statistiks Navnebarometer er det muligt at indtaste et fornavn og se udviklingen i, hvor mange nyfødte der har fået et bestemt fornavn i årenes løb.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Navnestatistikkerne udgives i to særskilte Nyt fra Danmarks Statistik, nemlig Navne - hele befolkningen og Fornavne - nyfødte.

Publikationer

Navnestatistikken indgår ikke i nogen publikationer fra Danmarks Statistik.

Statistikbanken

Navnestatistikkerne findes ikke i Statistikbanken.

Adgang til mikrodata

Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner, kan få adgang til statistikkens mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning.

Anden tilgængelighed

I navnedatabasen Hvor mange hedder... er det muligt at indtaste et for- og/eller efternavn og finde ud af, hvor mange personer, der har et givent navn.

I Danmarks Statistiks Navnebarometer er det muligt at indtaste et fornavn og se udviklingen i, hvor mange nyfødte der har fået et bestemt fornavn i årenes løb.

Der kan leveres mere detaljerede specialopgørelser end de offentliggjorte - også i kombination med andre statistikområder. Specialopgaver udføres på servicebasis som betalingsopgaver. I denne forbindelse kan specielle variable dannes.

Diskretioneringspolitik

Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik følges.

Diskretionering og databehandling

Ved navnelister, der kun indeholder enten fornavne eller efternavne, er der ikke behov for diskretionering.

Navnelister, der kombinerer fornavn og efternavn, indeholder kun oplysninger om navnekombinationer med tre eller flere forekomster.

Navnelister med efternavne der brydes ned geografisk, på fx regioner, landsdele eller kommuner, indeholder ikke personer, som i CPR står angivet med navnebeskyttelse.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen separate metodedokumenter for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.