Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Dorthe Larsen
39 17 33 07

dla@dst.dk

Hent som PDF

Navne

Navnestatistik for hele befolkningen er sammenlignelig fra 2002 og frem, mens navnestatistik for nyfødte kan sammenlignes tilbage til 1985. Fra og med 1996 indgår samtlige personer med bopæl i Danmark. Før 1996 indgik kun danske statsborgere med bopæl i Danmark i navnestatistikken for hele befolkningen. Statistikken kan sammenlignes internationalt.

International sammenlignelighed

Der findes navnestatistikker i mange andre lande. Særligt de svenske og norske navnestatistikker minder meget om navnestatistikkerne fra Danmarks Statistik.

Udarbejdelsen af navnestatistikkerne, samt hvordan de formidles, er ikke underlagt internationale retningslinjer eller lovgivning. Der er derfor forskelle i datagrundlag og de metoder der anvendes i de forskellige lande.

Sammenlignelighed over tid

Navnestatistikken blev etableret i 1995, i forlængelse af en opgave lavet for Institut for navneforskning på Københavns Universitet og blev udgivet første gang i 1995, baseret på fødselsårgangen fra 1993.

Navne til nyfødte dækker tidsperioden fra 1985 og frem.

Navne i hele befolkningen dækker tidsperioden fra 2002 og frem.

Fra og med 1996 indgår samtlige personer med bopæl i Danmark. Før 1996 indgik kun danske statsborgere med bopæl i Danmark i navnestatistik for hele befolkningen.

Sammenhæng med anden statistik

Navnestatistikkerne er beslægtet med andre statistikker som belyser befolkningen, men indgår ikke i andre opgørelser fra Danmarks Statistik.

Intern konsistens

Ikke relevant for denne statistik.