Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Social og Sundhed, Personstatistik
Berit Taul
39 17 37 95

bpd@dst.dk eller krisecentre@dst.dk

Hent som PDF

Kvindekrisecentre

Statistikken blev udgivet i Nyt fra Danmarks Statistik i efteråret 2022. I Statistikbanken offentliggøres tal for kvindekrisecentre under emnet Sociale forhold. Se mere på statistikkens emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken er udgivet i Nyt fra Danmarks Statistik i oktober 2022.

Publikationer

Statistikken indgår ikke i nogen større publikationer fra Danmarks Statistik.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnerne i følgende tabeller:

  • KRISE1: Ophold og beboere på kvindekrisecentre efter bopælsregion, varighed, beboerstatus
  • KRISE2: Ophold og beboere på kvindekrisecentre efter herkomst, varighed, beboerstatus
  • KRISE3: Ophold og beboere på kvindekrisecentre efter alder, varighed, beboerstatus

Adgang til mikrodata

Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner kan få adgang til statistikkens mikrodata gennem Danmarks Statistiks Mikrodataordninger.

Anden tilgængelighed

Statistikken stilles til rådighed for serviceopgaver mod betaling. Læs mere om skræddersyede løsninger eller få flere oplysninger ved at kontakte DST Consulting.

Diskretioneringspolitik

Se Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Af hensyn til diskretionering offentliggøres statistikken i flere separate tabeller i statistikbanken, således at ingen enkeltindivider er genkendelige.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen separate metodebeskrivelser for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.