Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Social og Sundhed, Personstatistik
Berit Taul
39 17 37 95

bpd@dst.dk eller krisecentre@dst.dk

Hent som PDF

Kvindekrisecentre

Social- og Ældreministeriet som har bedt Danmarks Statistik om at indsamle og offentliggøre statistik om ophold på landets kvindekrisecentre. Statistikken kan anvendes til at styrke bredden på det sociale område.

Brugerbehov

Med udgangspunkt i Social- og Ældreministeriets datastrategi for socialområdet, har Social- og Ældreministeriet bedt Danmarks Statistik om at bidrage til at styrke bredden i datagrundlaget på det sociale område ved at indsamle data og offentliggøre statistik om ophold på landets kvindekrisecentre. Det formodes, at statistikken har interesse for alle, der har interesse i samfundsforhold og særligt udsatte.

Brugertilfredshed

Statistikken er udarbejdet i tæt samarbejde med Social og Ældreministeriet, som bruger data til forskellige analyser og opgørelser.

Fuldstændighed af data

Ikke relevant for denne statistik.