Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Social og Sundhed, Personstatistik
Berit Taul
39 17 37 95

bpd@dst.dk eller krisecentre@dst.dk

Hent som PDF

Kvindekrisecentre

Statistikken er en årlig opgørelse af antal ophold og antal kvinder og børn, der er indskrevet på kvindekrisecentre. Statistikken opdeles efter bopælskommune, herkomst, alder og varighed på opholdet.

Indholdsbeskrivelse

De kvindekrisecentre, der er omfattet af statistikken, indeholder kvindekrisecentre, der er oprettet og drevet efter servicelovens § 109. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn.

Opholdslængden for disse kvinder og evt. medbragte børn bliver indberettet til statistikken på CPR-nr. Disse oplysninger kan sammenstilles med oplysninger om bopælskommune, herkomst, uddannelse, alder osv.

Statistikken blev første gang offentliggjort i april 2018 med 2017 data i Statistikbanken. Data er tilgængeligt til forskning.

Data bliver også offentliggjort i Nyt fra Danmarks Statistik.

Grupperinger og klassifikationer

I statistikken angives kvindens og barnets alder, bopælskommune - ikke at forveksle med kvindekrisecentrets kommune.

For at beskytte de berørte personer og overholde kravene til datafortrolighed vurderes det løbende, på hvilket niveau, data offentliggøres i Statistikbanken.

Sektordækning

Ikke relevant for denne statistik

Begreber og definitioner

Alder: Alder er pr. 31.12 i året.

Bopælskommune: Den kommune, hvor kvinden boede, før hun kom på kvindekrisecenter.

Kvindekrisecenter: Boform, hvor kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller krise i forhold til § 109 i Serviceloven, kan få midlertidigt ophold sammen med evt. medfølgende børn.

Enheder

Kvinder, der har ophold (indskrivning) på et kvindekrisecenter. Børn, der har ophold (indskrivning) på et kvindekrisecenter i følge af deres mor.

Population

Kvinder på 18 år og derover og eventuelt medfølgende børn, som har været indskrevet på kvindekrisecenter i perioden fra 2017 og frem.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken er udarbejdet og offentliggjort første gang for 2017.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik

Måleenhed

Statistikken opgøres på antal personer (kvinder og børn) og antal ophold.

Referencetid

01-01-2017 - 31-12-2021

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Data indhentes med hjemmel i lov om Danmarks Statistik § 6 (de offentlige kvindekrisecentre) og § 8, stk. 4 (de ikke-offentlige centre). Til at danne statistikken anvendes data i henhold til de specifikke bekendtgørelser, som er knyttet til de enkelte registre, fx bopælskommune, statsborgerskab mv.

Indberetningsbyrde

Der indberettes kvartalsvist til Danmarks Statistik fra de kvindekrisecentre, der er omfattet af statistikken. Det vurderes, at hvert kvindekrisecenter ca. anvender 4 timer pr. kvartal til indberetningen.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på statistikkens emneside: Emneside