Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Social og Sundhed, Personstatistik
Berit Taul
39 17 37 95

bpd@dst.dk eller krisecentre@dst.dk

Hent som PDF

Kvindekrisecentre

Statistikken er udarbejdet siden 2017. I sin nuværende form kan den sammenlignes med årsstatistikken fra Socialstyrelsen og Landsorganisation for Kvindekrisecentre (LOKK). Denne statistik opgør fraflytninger fra centrene og antal henvendelser på centrene. Derudover indsamles mere kvalitative oplysninger, såsom voldstype, varighed af vold, kvindens psykiske helbred. Sverige har statistik over voldsramte.

International sammenlignelighed

Sveriges statistik og Socialstyrelse har opgørelser og nationale undersøgelser over mænds vold mod kvinder og vold i nære relationer.

Sammenlignelighed over tid

Statistikken er opgjort fra 1.1.2017.

Sammenhæng med anden statistik

Statistikken kan sammenlignes med Socialstyrelsens og Landsorganisation af Kvindekrisecentres (LOKK) årsstatistik . I Danmarks Statistik er der beslægtede statistikker såsom Udsatte Børn og Unge og forsorgshjem.

Intern konsistens

For 91 pct af de modtagne data kan der matches mod øvrige registre i Danmarks Statistik. For de 9 pct. kvinder/børn, som har ønsket at være anonyme eller er fejlindberettede, kan der ikke matches mod øvrige registre.