Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik.
Anne Vibeke Jacobsen
20 14 84 28

avj@dst.dk

Hent som PDF

It-anvendelse i befolkningen

Statistikken udgives hvert år i Nyt fra Danmarks Statistik. I statistikbanken offentliggøres tal for 2023 i tabellerne BEBRIT og FABRIT. Derudover indgår tallene i Årspublikation (fra og med 2009), Årspublikation med EU-sammenligninger (fra og med 2012), Statistisk Årbog, Tiårsoversigten samt Eurostats database.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken publiceres i Nyt fra Danmarks Statistik.

Publikationer

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnerne i følgende tabeller:

  • BEBRIT07: Køb via internet - procent af befolkningen (16-74 år) efter type, seneste køb og tid
  • BEBRIT02: Seneste anvendelse af internet - procent af befolkningen (16-74 år) efter type, seneste anvendelse og tid
  • BEBRIT08: Internetkøb inden for sidste år efter type, produkt og tid
  • FABRIT01: Familiernes adgang til pc og internet i hjemmet efter type, adgang og tid
  • BEBRIT09: Brug af internet til private formål - procent af befolkningen (16-74 år) efter type, formål og tid
  • BEBRIT11: Befolkningens internetkøb fordelt på internetforhandlere efter type, forhandlere og tid
  • BEBRIT18: Brug af cloud computing - procent af befolkningen (16-74 år) efter type og tid
  • BEBRIT20: Problemer med it-sikkerhed inden for det seneste år - procent af internetbrugere (16-74 år) efter type og aktivitet
  • BEBRIT20: Anvendelse af streamingtjenester - procent af befolkningen (16-89 år) efter type og formål

Adgang til mikrodata

Grundmaterialet gemmes elektronisk. Der er adgang til mikrodata via Danmarks Statistiks Forskerservice.

Anden tilgængelighed

Data leveres til Eurostat i en dataforsendelse. EU-sammenligninger kan findes på Eurostat ved at trykke Data > database by themes > Science Technology, digital society > ICT usage in households and by individuals.

Diskretioneringspolitik

Ikke relevant for denne statistik.

Diskretionering og databehandling

Ikke relevant for denne statistik.

Reference til metodedokumenter

Der er udarbejdet en særskilt metodedokument for den nationale del af undersøgelsen: Metodedokument for Befolkningens brug af IT 2023

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.