Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik.
Agnes Tassy
24 81 48 78

ata@dst.dk

Hent som PDF

It-anvendelse i befolkningen

Statistikken udgives hvert år i Nyt fra Danmarks Statistik. I statistikbanken offentliggøres tal for 2020 i tabellerne BEBRIT og FABRIT. Derudover indgår tallene i Årspublikation (fra og med 2009), Årspublikation med EU-sammenligninger (fra og med 2012), Statistisk Årbog, Tiårsoversigten samt Eurostats database . Se mere på statistikkens Emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/informationssamfundet/it-anvendelse-i-befolkningen

Publikationer

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnerne i følgende tabeller:

  • BEBRIT07: Køb via internet - procent af befolkningen (16-74 år) efter type, seneste køb og tid
  • BEBRIT02: Seneste anvendelse af internet - procent af befolkningen (16-74 år) efter type, seneste anvendelse og tid
  • BEBRIT08: Internetkøb inden for sidste år efter type, produkt og tid
  • FABRIT01: Familiernes adgang til pc og internet i hjemmet efter type, adgang og tid
  • BEBRIT09: Brug af internet til private formål - procent af befolkningen (16-74 år) efter type, formål og tid
  • BEBRIT11: Befolkningens internetkøb fordelt på internetforhandlere efter type, forhandlere og tid
  • BEBRIT18: Brug af cloud computing - procent af befolkningen (16-74 år) efter type og tid
  • BEBRIT20: Problemer med it-sikkerhed inden for det seneste år - procent af internetbrugere (16-74 år) efter type og aktivitet
  • BEBRIT20: Anvendelse af streamingtjenester - procent af befolkningen (16-89 år) efter type og formål

Adgang til mikrodata

Grundmaterialet gemmes elektronisk. Der er adgang til mikrodata via Danmarks Statistiks Forskerservice.

Anden tilgængelighed

Data leveres til Eurostat i en dataforsendelse. EU-sammenligninger kan findes på Eurostat ved at trykke Data > database by themes > Science Technology, digital society > ICT usage in households and by individuals.

Diskretioneringspolitik

Ikke relevant for denne statistik.

Diskretionering og databehandling

Ikke relevant for denne statistik.

Reference til metodedokumenter

Metode og indhold er også beskrevet i Årspublikationen.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.