Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik.
Anne Vibeke Jacobsen
20 14 84 28

avj@dst.dk

Hent som PDF

It-anvendelse i befolkningen

Ved sammenligning mellem de enkelte års tællinger skal der tages højde for ændringer i undersøgelses-populationens sammensætning. Undersøgelsen er harmoniseret med EU's modelspørgeskema, som anvendes i de fleste medlemslande.

International sammenlignelighed

Undersøgelsen er harmoniseret med EU’s modelspørgeskema, som anvendes i de fleste medlemslande. Mange tal i denne undersøgelse kan derfor sammenlignes med tal fra andre lande. Danskerne er på mange områder forrest i anvendelsen af internet og digitalisering i forhold til andre EU-lande. Det betyder, at det sæt spørgsmål, der stilles i alle lande, ikke altid er tilstrækkeligt til at give et mere nuanceret billede af danskernes digitale adfærd. For at styrke relevansen af undersøgelsen har Danmarks Statistik etableret et samarbejde med relevante offentlige myndigheder og private interesseorganisationer om at udvide EU-undersøgelsen med en række nationale spørgsmål. Dette har været én undersøgelse med nationale og internationale spørgsmål. Af hensyn til indberetningsbyrden har man i 2021 delt undersøgelsen i to; det er hhv. en national undersøgelse og en EU-undersøgelse.

Sammenlignelighed over tid

It-anvendelse i befolkningen erstattede undersøgelsen Pc'ere og adgang til internet, som blev gennemført fra maj 1997 til udgangen af 2000. It-anvendelse i befolkningen er gennemført fra januar 2001 til nu. Der sker løbende revidering af spørgeskemaet, fx ved at tilføje eller fjerne spørgsmål, om forskellige it- og digitaliseringsområder. Derudover præciseres spørgsmål, fx hvis der ses en udvikling på et område etc.. Der skal tages forbehold for spørgsmålsændringer, fx ændring af reference perioden, nye eksempler (til at hjælpe respondenten med at forstå spørgsmålet) o-lign. når der sammenlignes med tidligere år. Det er i sin nuværende form muligt at sammenligne flere nøgleindikatorer over tid.

I 2020 blev stort set alle besvarelser indsamlet under coronakrisen og nedlukningerne medio marts - ultimo maj 2020, har COVID-19 indflydelse på sammenlignelighed over tid. Befolkningens brug af it er øget i perioden. I 2021 blev besvarelserne indsamlet marts-juni. I perioden var der fortsat restriktioner grundet COVID-19, hvilket har indflydelse på sammenligneligheden over tid.

Sammenhæng med anden statistik

Lignende undersøgelser gennemføres i de andre EU medlemslande ud fra samme oplæg til spørgeskema. Data for de andre EU-lande offentliggøres løbende på Eurostats hjemmeside. Tryk på Data>database by themes>Science Technology, digital society>ICT usage in households and by individuals. I 2012 blev publikationen "Grøn-it - miljøvenlig it-anvendelse i befolkningen" offentliggjort. Publikationen er baseret på telefoninterviews i oktober 2011 med 942 gennemførte svar blandt de 16-74-årige og har til formål at undersøge udbredelsen af energirigtig adfærd i forbindelse med borgernes brug af it.

Intern konsistens

En række tjek, validerings- samt hjælpemekanismer til at hjælpe respondenten med at forstå spørgsmålene mv. er indarbejdet i det digitale spørgeskema. Det drejer sig bl.a. om tjek af filtre- og routing.