Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik.
Anne Vibeke Jacobsen
20 14 84 28

avj@dst.dk

Hent som PDF

It-anvendelse i befolkningen

Statistikken anvendes af den brede befolkning, myndighederne, interesseorganisationer, journalister mv. som grundlag for politiske tiltag, analyser, artikler, prognoser, eksamensprojekter osv.

Brugerbehov

Der er stor interesse for de indsamlede og publicerede oplysninger fra alle, som interesserer sig for udviklingen i brugen af it og digitale løsninger i Danmark og i EU. It-anvendelse i befolkningen anvendes blandt andet af ministerier og regioner. Dertil kommer, at undersøgelsen har stor mediebevågenhed og efterspørges af en række aktører såsom politikere, offentlige og private institutioner samt forskere og studerende.

Undersøgelsen kan bruges til at afdække udviklingen i brugen af internet samt udpege indsatsområder. Undersøgelsen anvendes endvidere i nordisk og europæisk samarbejde.

Brugertilfredshed

Der samles ikke systematisk viden om brugertilfredsheden for denne statistik.

Fuldstændighed af data

Krav fra forordninger og guidelines opfyldes.