Gå til sidens indhold

Aktualitet og punktlighed

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik.
Anne Vibeke Jacobsen
20 14 84 28

avj@dst.dk

Hent som PDF

It-anvendelse i befolkningen

Statistikken udgives en gang årligt, ultimo juni, og publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt.

Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal

It-anvendelse i befolkningen publiceres årligt i Nyt fra Danmarks Statistik og i to årspublikationer. Udgivelsestiden, dvs. den tid der går mellem referenceperiodens afslutning (midten af maj måned) og offentliggørelsestidspunktet er ca. 50 dage.

Publikationspunktlighed

Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt.