Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse

Kontaktinfo

Personstatistik, Uddannelse og Befolkning
Lene Riberholdt
39 17 31 85

lri@dst.dk

Hent som PDF

Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse

Statistikken er en forløbsanalyse, hvor årgange med afgang fra enten grundskole eller studenter-/hf-eksamen, htx og hhx følges år for år på deres vej gennem det samlede ordinære uddannelsessystem (voksenuddannelse er ikke inddraget). Den yngste årgang kan følges 3 måneder efter eksamen. Den nuværende uddannelsesstatistik, der er indsamlet på CPR-numre (ud fra data fra det Centrale Personregister (CPR)), er første gang indsamlet pr. oktober 1973. Den første forløbsundersøgelse blev offentliggjort i marts 1978 med oplysninger om studenter-/hf'er fra årgang 1973-74.

Indhold

Forløbsanalysen er en undersøgelse af, hvordan årgange med afgang fra enten grundskolen eller gymnasiale uddannelser (studenter-/hf-eksamen, hhx og htx) finder deres vej gennem uddannelsessystemet. Ved afgang forstås elever, som gennemfører en uddannelse uden efterfølgende at fortsætte på en uddannelse af samme type. Voksenuddannelse indgår ikke i opgørelsen. Det opgøres år for år, hvor stor en andel af hver årgang, der enten er i gang med en uddannelse, har fuldført en uddannelse, har afbrudt en uddannelse eller ikke er registreret med en uddannelsesaktivitet

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Oplysningerne i det integrerede elevregister stammer fra uddannelsesinstitutionernes administrative systemer, hvor oplysningerne indsamles en gang årligt. Størstedelen af data indsamles som system-til-systemindberetninger. Der er dog enkelte uddannelsesinstitutioner, som indberetter via web spørgeskemaer. Danmarks Statistik har i samarbejde med systemleverandørerne udarbejdet krav til indberetningsformater, validering og fejlsøgninger. Derudover sker der en omfattende validering af data i Danmarks Statistik.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Registret er oplagt til at belyse overgangene fra grundskoleuddannelser og gymnasiale uddannelser til videre uddannelsesforløb i det ordinære uddannelsessystem. Overgangene kan ses i både et geografisk og et tidsmæssigt perspektiv.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Uddannelsesoplysningerne i det integrerede elevregister, som udgør hele fundamentet for denne statistik, stammer fra institutionernes administrative registre og gennemgår en omfattende kontrol i forbindelse med de årlige dataindsamlinger.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikkerne udgives et halvt år efter referencetidspunktet. Statistikken publiceres normalt uden forsinkelser i forhold til det annoncerede tidspunkt.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Danmarks statistik har udgivet forløbsstatistik for grundskole- og gymnasieelever siden 2001 og er sammenlignelig over tid er god.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under Uddannelsesforløb. Derudover indgår tallene i Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt. Se mere på statistikkens emneside.

Læs mere om tilgængelighed