Gå til sidens indhold

Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse

Kontaktinfo

Personstatistik, Uddannelse og Befolkning
Lene Riberholdt
39 17 31 85

lri@dst.dk

Hent som PDF

Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse

Statistikken er en forløbsanalyse, hvor årgange med afgang fra enten grundskole eller studenter-/hf-eksamen, htx og hhx følges år for år på deres vej gennem det samlede ordinære uddannelsessystem (voksenuddannelse er ikke inddraget). Den yngste årgang kan følges 3 måneder efter eksamen. Den nuværende uddannelsesstatistik, der er indsamlet på CPR-numre (ud fra data fra det Centrale Personregister (CPR)), er første gang indsamlet pr. oktober 1973. Den første forløbsundersøgelse blev offentliggjort i marts 1978 med oplysninger om studenter-/hf'er fra årgang 1973-74.

Indhold

Forløbsanalysen er en undersøgelse af, hvordan årgange med afgang fra enten grundskolen eller gymnasiale uddannelser (studenter-/hf-eksamen, hhx og htx) finder deres vej gennem uddannelsessystemet. Ved afgang forstås elever, som gennemfører en uddannelse uden efterfølgende at fortsætte på en uddannelse af samme type. Voksenuddannelse indgår ikke i opgørelsen. Det opgøres år for år, hvor stor en andel af hver årgang, der enten er i gang med en uddannelse, har fuldført en uddannelse, har afbrudt en uddannelse eller ikke er registreret med en uddannelsesaktivitet

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Oplysningerne i det integrerede elevregister stammer fra uddannelsesinstitutionernes administrative systemer, hvor oplysningerne indsamles en gang årligt. Størstedelen af data indsamles som system-til-systemindberetninger. Der er dog enkelte uddannelsesinstitutioner, som indberetter via web spørgeskemaer. Danmarks Statistik har i samarbejde med systemleverandørerne udarbejdet krav til indberetningsformater, validering og fejlsøgninger. Derudover sker der en omfattende validering af data i Danmarks Statistik.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Registret er oplagt til at belyse overgangene fra grundskoleuddannelser og gymnasiale uddannelser til videre uddannelsesforløb i det ordinære uddannelsessystem. Overgangene kan ses i både et geografisk og et tidsmæssigt perspektiv.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Uddannelsesoplysningerne i det integrerede elevregister, som udgør hele fundamentet for denne statistik, stammer fra institutionernes administrative registre og gennemgår en omfattende kontrol i forbindelse med de årlige dataindsamlinger.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikkerne udgives et halvt år efter referencetidspunktet. Statistikken publiceres normalt uden forsinkelser i forhold til det annoncerede tidspunkt.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Danmarks statistik har udgivet forløbsstatistik for grundskole- og gymnasieelever siden 2001 og er sammenlignelig over tid er god.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under Uddannelsesforløb. Derudover indgår tallene i Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt. Se mere på statistikkens emneside.

Læs mere om tilgængelighed