Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Personstatistik, Uddannelse og Befolkning
Lene Riberholdt
39 17 31 85

lri@dst.dk

Hent som PDF

Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse

Statistikken dannes på baggrund af Elevregisteret og validering og databehandling sker primært i forbindelse med dannelsen af dette register. Oplysningerne i Elevregisteret stammer primært fra uddannelsesinstitutionernes administrative systemer, hvorfra oplysninger indsamles en gang om året. Størstedelen af data indsamles som system-til-systemindberetninger. Der er dog enkelte uddannelsesinstitutioner, som indberetter via web spørgeskemaer. Danmarks Statistik har i samarbejde med systemleverandørerne udarbejdet krav til indberetningsformater, validering og fejlsøgninger. Derudover sker der en omfattende validering af data i Danmarks Statistik.

Kilder

Data til statistikken hentes fra Danmarks Statistiks integrerede elevregister.

Få mere information om Elevregistret.

Indsamlingshyppighed

Statistikken indsamles årligt

Indsamlingsmetode

Størstedelen af data indsamles som system-til-systemindberetninger. Der er enkelte uddannelsesinstitutioner, som indberetter via webspørgeskema.

Datavalidering

Der sker ingen særlig datavalidering ved udarbejdelsen af denne statistik, da statistikken er en videreudbygning af data fra det integrerede elevregister, som har sin egen særskilte datavalideringsproces.

Databehandling

Der sker ingen særlig databehandling ved udarbejdelsen af denne statistik. Statistikken er en videreudbygning af data fra det integrerede elevregister, som har sin egen særskilte databehandlingsproces.

Tal for denne statistik bør derfor være mulig at genskabe ud fra det integrerede elevregister.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.