Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Personstatistik, Uddannelse og Befolkning
Lene Riberholdt
39 17 31 85

lri@dst.dk

Hent som PDF

Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse

Statistikken belyser overgangene fra grundskoleuddannelser og gymnasiale uddannelser til videre uddannelsesforløb i det ordinære uddannelsessystem. Overgangene kan ses i både et geografisk og et tidsmæssigt perspektiv.

Brugerbehov

  • Brugere: Ministerier, uddannelsesinstitutioner, organisationer, presse, private virksomheder, forskere, elever og studerende samt privatpersoner
  • Anvendelsesområde: Offentlige og private planlægningsformål, uddannelse, forskning og offentlig debat.

Brugertilfredshed

Der er ikke gennemført brugertilfredshedsundersøgelse på denne statistik, men indtrykket er generelt, at statistikken er højt værdsat og anvendes til mange forskelligartede formål hvor en viden om de studerendes vej igennem uddannelsessystemet ønskes belyst.

Fuldstændighed af data

Ikke relevant for denne statistik.