Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Søren Dalbro & Karina Moric
39 17 34 16

sda@dst.dk & kam@dst.dk

Hent som PDF

Bilregistret og opgørelser herfra

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik:

Det er muligt at købe mere detaljerede/specialudformede opgørelser, lige som det er muligt at få adgang til mikrodata gennem Danmarks Statistiks forskerordning.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik i serierne:

Publikationer

Statistikbanken

Tabeller i Statistikbanker:

I Statistikbanken er der serier med

 • månedlige nyregistreringer i faktiske tal; fra og med 1992
 • tilgange og leasing af nye personbiler; fra og med 2007
 • månedlige ejerskifter, genregistreringer og brugtvognshandel; fra og med 2000
 • nyregistrerede personbilers energieffektivitet; fra og med juli 1997
 • familiernes bilkøb; fra og med 1999
 • familiernes bilrådighed; fra og med 1999
 • bestandene af køretøjer; fra og med 1993
 • værdien af nyregistrerede peronbiler; fra og med 2004

Månedlige nyregistreringer sæsonkorrigeret med X-12 ARIMA (ikke årsopregnede) fra og med 2007 for:

 • Nyregistrerede personbiler i alt,
 • Nyregistrerede personbiler i husholdningerne,
 • Nyregistrerede personbiler i erhvervene,
 • Tilgang af nye personbiler i alt,
 • Tilgang af nye personbiler i husholdningerne,
 • Tilgang af nye personbiler i erhvervene.

I historiske serier er månedlige nyregistreringer sæsonkorrigeret med X-12 ARIMA (årsopregnede) 1996:01 - 2015:01 for:

 • Personbiler i alt,
 • Personbiler i husholdningerne,
 • Personbiler i erhvervene.

I historiske serier er månedlige nyregistreringer sæsonkorrigeret med X-11 ARIMA (ikke årsopregnede) fra 1992:01 - 2002:12 for:

 • Personbiler i alt,
 • Personbiler i husholdningerne,
 • Personbiler i erhvervene.

Adgang til mikrodata

Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner, kan få adgang til statistikkens mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning.

Anden tilgængelighed

Andre leverancer:

Servicestatistik og specialopgørelser: Bilregistrets data er tilgængelige for DST Consulting, hvor de anvendes til serviceopgaver mod betaling, fx vedrørende markedsforhold. Brugerne er en bred vifte af private virksomheder indenfor bl.a. autobranchen, konsulentvirksomheder og offentlige institutioner.

Læs mere om skræddersyede løsninger eller få flere oplysninger ved at kontakte DST Consulting.

Der kan etableres abonnementsaftaler med levering af standardtabeller eller skræddersyede tabeller tilpasset helt specifikke behov. Betaling herfor sker i henhold til Danmarks Statistiks servicetakster. Oplysninger om tabelmuligheder og -priser fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.

Diskretioneringspolitik

I udarbejdelsen af Bilregistret og opgørelser herfra følges Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik.

Der frigives ikke person- eller virksomheds henførbare oplysninger.

I IDV-/specialopgørelser medfører det som hovedregel, at demografiske og geografiske data ikke krydses med hinanden.

Diskretionering og databehandling

Der tages højde for potentielle diskretioneringsproblemer ved at undlade at producere opgørelser, hvor diskretioneringsproblemer kan forekomme. I praksis betyder det, at der ikke udarbejdes opgørelser med kombinationer af demografiske og geografiske baggrundsvariabler, hvor enkeltpersoner eller -virksomheder kan blive afdækket.

Reference til metodedokumenter

Se dokumentation af bilregistret på Danmarks Statistiks hjemmeside : Dokumentation af bilregistret og dets data.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.