Gå til sidens indhold

Nyregistrerede og brugte biler

Statistikken viser udviklingen i antallet af nyregistrerede og brugte biler i henholdsvis husholdningerne og erhvervene. Se også fordelingen på henholdsvis benzin-, diesel-, hybrid- og elbiler - samt opgørelser vedr. køretøjernes emissionsforhold og energieffektivitet.

Introduktion

Statistikken belyser månedligt de bevægelser, der sker på bilmarkedet i form af ny- og genregistreringer, afmeldinger og brugtvognshandler. Statistikken dækker person-, vare- og lastbiler, busser, sættevognstrækkere, påhængs- og sættevogne, motorcykler, knallert-45, campingvogne og øvrige køretøjer.

Læs mere om opgørelser af bestanden af køretøjer (’motorparken’) under transportmidler

Dokumentation

Begrebsforklaring

Personbil

Motorkøretøj til privat persontransport, med plads til færre end 9 passagerer, ekskl. fører.

Personbiler i husholdningerne

Personbiler med registrerede ejere og brugere, som i det Digitale Motorregister (DMR) er identificeret ved et CPR-nummer.

Bilregisteret anvendes også til en årlig opgørelse af bilbesiddelse/-rådighed som led i det sammenhængende datagrundlag for regeringens lovmodel og til opgørelser der indgår i nationalregnskabet. Her anvendes registret sammen med Erhvervsstatistikregistret til årligt at foretage en erhvervsfordeling af den samlede bilbestand samt at foretage en fordeling af nyregistreringer på erhverv og biltyper mhp. investeringsberegninger.  Registret anvendes også som grundlag for en årlig opgørelse af erhvervenes investeringer i nye motorkøretøjer mhp. en beregning af den indgående moms som led i opgørelsen af det harmoniserede momsgrundlag.

Oversigt over personbiler fordelt på segmenter

Leasing- og demobiler

Nyregistreringer af personbiler fordelt efter ejer- og brugerforhold, herunder leasing

Bestand af køretøjer til leasing

Metodenotat vedr. leasing og demobiler

Baggrundsnotat om leasing- og demobiler

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal
 

Relateret indhold i Nyregistrerede og brugte biler

Kontakt

Søren Dalbro
Telefon: 39 17 34 16

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Kurser om statistik

Se kurser udbudt af Danmarks Statistik

Har du lyst til at lære mere om statistikken?

Se vores kursusoversigt her