Gå til sidens indhold

Bestanden af transportmidler

Statistikken over transportmidler sætter tal på antallet af køretøjer, der kører på vejene. Der er også opgørelser over antallet af skibe, fly og tog.

Introduktion

Statistik over bestanden af køretøjer laves på baggrund af Det Digitale Motorregister. Ud over personbiler kan man se tal for alt fra knallert-45 til traktorer, varebiler og lastbiler. Tallene kan fordeles på kommuner, landsdele og regioner og en række andre variable.

Se også statistik for nyregistrerede motorkøretøjer

Statistikken over skibsbestanden dækker skibe på mindst 20 bruttoton, der er registreret i Dansk Skibsregister eller i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS). Skibe, der er ejet af danske rederier, og som sejler under udenlandsk flag, medtages således ikke i denne statistik. Bruttotonnage (BT) er et udtryk for rumindholdet af alle lukkede rum i et skib.

Skibene er inddelt i containerskibe, tankskibe, passagerskibe og færger, fiskerfartøjer samt andre skibe, der fx kan være kabelskibe, sandsugere, lodsskibe, slæbebåde og redningsskibe.

Endelig laves der årlige opgørelser af antallet af dansk registrerede fly, fordelt på typer, og af antallet af togsæt, lokomotiver og øvrigt rullende jernbanematerial.

Dokumentation

 

Begrebsforklaring

Bruttotonnage

Mål for et skibs samlede størrelse fastlagt i overensstemmelse med den internationale konvention af 1969 om måling af skibe.

Personbil

Motorkøretøj til privat persontransport, med plads til færre end 9 passagerer, ekskl. fører.

Personbiler i husholdningerne

Personbiler med registrerede ejere og brugere, som i det Digitale Motorregister (DMR) er identificeret ved et CPR-nummer.

 

Danmarks skibe

Statistikken, som dækker alle registrerede skibe på mindst 20 BT i Dansk Skibsregister og i Dansk Internationalt Skibsregister, DIS, belyser antal skibe og skibstonnage fordelt efter bl.a. skibets anvendelse, størrelse og alder.

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal


 
Relateret indhold i Bestanden af transportmidler

Kontakt

Peter Ottosen
Telefon: 39 17 30 25

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Bliv fortrolig med Statistikbank­en


Kusus - Statistikbanken grundlæggende

Kursusoversigt