Gå til sidens indhold

Danske skibe

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistisk afdeling
Peter Ottosen
39 17 30 25

pot@dst.dk

Hent statistikdokumentation som pdf

Danske skibe 2022

Formålet med statistikken er at belyse den danske skibsbestands struktur og udvikling.

Indhold

Statistikken opgør skibe, der er registreret i Dansk Skibsregister eller i Dansk Internationalt Skibsregister. Statistikken belyser antal skibe og skibstonnage fordelt efter bl.a. skibstype, størrelse og alder.

Danskejede skibe, som er registreret i et udenlandsk skibsregister, indgår ikke i opgørelsen.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data fra Søfartsstyrelsen og Danmarks Rederiforening sammenlignes med henblik på at få det mest retvisende billede af skibe. Typisk er det skibets anvendelse, der korrigeres.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken belyser den dansk registrerede skibsflåde med henblik på at give baggrundsoplysninger om den danske skibsflåde til analyser af rederierhvervet i Danmark.

Brugerne af statistikken er ministerier, organisationer og virksomheder.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikken er baseret på et administrativt register suppleret med oplysninger afgivet af Rederiforeningens medlemmer til foreningen. Statistikken dækker alle søfartøjer over 20 BT.

Registrering i et skibsregister har betydning for forsikring og muligheden for at sejle lovligt. Korrekte registrering i et skibsregister kan således have fiskale konsekvenser for skibsejeren.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres 45-50 dage efter referencetidspunktet (1. januar) og uden forsinkelser i forhold til annonceret offentliggørelsestidspunkt.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Opgørelsen er konsistent over tid og sammenlignelig med tilsvarende opgørelser for andre lande.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Transportmidler.

Læs mere om tilgængelighed