Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistisk afdeling
Peter Ottosen
39 17 30 25

pot@dst.dk

Hent som PDF

Danske skibe

Data fra Søfartsstyrelsen og Danmarks Rederiforening sammenlignes med henblik på at få det mest retvisende billede af skibe. Typisk er det skibets anvendelse, der korrigeres.

Kilder

Skibsbestanden opgøres på grundlag af udtræk fra Søfartsstyrelsens skibsregister (Dansk Skibsregister, Dansk International Skibsregister og Fartøjsregisteret) samt supplerende oplysninger fra Danmarks Rederiforening.

Alle erhvervsfartøjer, herunder fiskefartøjer skal registreres i skibsregisteret eller fartøjsregisteret. Fartøjer over 20 BT registreres i skibsregisteret og under 5 BT registreres i Fartøjsregisteret. Ejeren af fartøjer på mellem 5 og 20 BT kan vælge, hvilket register fartøjet registreres i.

Der ud over skal alle private fartøjer over 20 BT registreres. Private fartøjer under 20 BT, men over 5 BT kan frivilligt registreres. Alle husbåde skal registreres i enten Skibsregisteret eller Fartøjsregisteret.

Indsamlingshyppighed

Data indsamles en gang årlig.

Indsamlingsmetode

Registerudtræk.

Datavalidering

Skibene i de danske skibsregistre fra Søfartsstyrelsen sammenlignes med Danmarks Rederiforenings liste over deres medlemmers skibe over 100 BT med henblik på at validere baggrundsoplysningerne om skibene. Særligt skibets anvendelse, registreringsår og størrelse kan blive rettet.

Databehandling

Der foretages udelukkende korrektioner for forskel i baggrundsoplysninger mellem kilderne, idet Danmarks Rederiforening betragtes som den mest korrekte kilde til oplysninger om anvendelse.

Nye data sammenlignes med tidligere offentliggjorte data for at sikre størst mulig tidsmæssig konsistens, fx så skibe ikke springer frem og tilbage mellem anvendelser fra år til år.

Statistikken afgrænses til at dække fartøjer over 20 BT.

Korrektion

Der foretages ikke andre korrektioner ud over, hvad der er beskrevet under punkterne om datavalidering og databehandling.