Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistisk afdeling
Peter Ottosen
39 17 30 25

pot@dst.dk

Hent som PDF

Danske skibe

Opgørelsen er konsistent over tid og sammenlignelig med tilsvarende opgørelser for andre lande.

International sammenlignelighed

Det internationale skibsregister, Lloyd's Register laver statistik over alle skibe over 100 BT. Oplysningerne er hovedsagligt baseret på de nationale skibsregistre og er som sådan sammenlignelig med Danmarks Statistiks opgørelsen.

Sammenlignelighed over tid

For de overordnede opgørelser er statistikken sammenlignelig med de tidligere årsopgørelser. Før 1993 er den færøske skibsbestand inkluderet i statistikken, ligesom der indgår ca. 90 skibe lige under 20 BT.

Sammenhæng med anden statistik

Danmarks Rederiforening udgiver en detaljeret statistik over dansk registrerede, dansk ejede og dansk opererede skibe, bl.a. baseret på det internationale skibsregister, Lloyd's Register, Rederiforeningens egne oplysninger og de danske skibsregistre hos Søfartsstyrelsen. Oplysningerne om de dansk registrerede skibe er i praksis sammenligneligt med Danmarks Statistiks opgørelse. Der kan forekomme mindre afvigelser som følge af forskelle i opgørelsestidspunkter.

Intern konsistens

Der er høj grad af konsistens mellem kilderne, idet alle enheder i Rederiforeningens opgørelse kan genfindes i skibsregistrene.