Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistisk afdeling
Peter Ottosen
39 17 30 25

pot@dst.dk

Hent som PDF

Danske skibe

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Transportmidler.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken blev indtil 2015 offentliggjort i Nyt fra Danmarks Statistik om Danmarks skibe 1. januar.

Publikationer

Statistikken indgik til og med 2017 i Statistisk Årbog.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Transportmidler i følgende tabeller:

  • SKIB11: Danske skibe pr. 1. januar efter skibstype, skibsregister, enhed og tid
  • SKIB12: Danske skibe pr. 1. januar efter skibstype, bruttotonnage (BT), enhed og tid
  • SKIB13: Danske skibe 1. januar efter skibstype, alder, enhed og tid
  • SKIB14: Danske handelsskibe pr. 1. januar efter skibstype, enhed og tid

Adgang til mikrodata

Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner, kan få adgang til statistikkens mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning.

Data er lagret elektronisk fra 1994.

Anden tilgængelighed

Tilsvarende statistik offentliggøres ikke andre steder.

Diskretioneringspolitik

Statistikken følger den generelle diskretioneringspolitik for Danmarks Statistik, idet enkeltfartøjer ikke kan identificeres.

Diskretionering og databehandling

Statistikken aggregeres til et niveau, hvor enkeltfartøjer ikke kan identificeres.

Reference til metodedokumenter

Der findes ikke nogen metodedokumenter andet end den nærværende statistikdokumentation.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.