Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistisk afdeling
Peter Ottosen
39 17 30 25

pot@dst.dk

Hent som PDF

Danske skibe

Statistikken opgør skibe, der er registreret i Dansk Skibsregister eller i Dansk Internationalt Skibsregister. Statistikken belyser antal skibe og skibstonnage fordelt efter bl.a. skibstype, størrelse og alder.

Danskejede skibe, som er registreret i et udenlandsk skibsregister, indgår ikke i opgørelsen.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken opgør skibe, der er registreret i Dansk Skibsregister eller i Dansk Internationalt Skibsregister. Statistikken belyser antal skibe og skibstonnage fordelt efter bl.a. skibstype, størrelse og alder.

Grupperinger og klassifikationer

Opgørelsen grupperes efter skibstype, bruttotonnage og alder.

Sektordækning

Rederierhvervet.

Begreber og definitioner

Bruttotonnage (BT): Bruttotonnage (BT) er en ubenævnt måleenhed for størrelsen af et skib og er defineret ud fra rumfanget af de lukkede rum i et skib.

Anvendelse: Skibets primære anvendelse.

Byggeår: Året for færdiggørelse af skibet.

Registreringsår: Året for registrering af skibet i dansk skibsregister.

Enheder

Fartøjer.

Population

Skibe over 20 BT registreret i danske skibsregistre

Geografisk dækning

Danskregistrerede fartøjer.

Tidsperiode

1990-

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

  • Skibe i styk
  • Bruttotonnage (BT)

Referencetid

01-01-2020 - 01-01-2020

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Indsamlingshjemmel er baseret på Lov om Danmarks Statistik, §8, stk.1, jf. Lovbekendtgørelse nr. 599 af 22. juni 2000.

Indberetningsbyrde

Statistikken er baseret på et adminitrativt register. Registeret varetages af Søfartsstyrelsen. Der er derfor ingen direkte indberetningsbyrde.

Øvrige oplysninger

Der findes en emneside om transport.