Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Transport

Transport er en del af hverdagen for de allerfleste mennesker. Men hvor meget transporterer vi os egentlig? Hvor langt kører vi i bil og med tog, og hvor mange tager flyet? Hvor mange biler, busser og campingvogne findes der i Danmark? Transportstatistikkerne belyser også transporten af gods med skib, tog og lastbil.

Nyt

Seneste nyt om Transport

Lastbilernes nationale transportarbejde stiger

17. december 2020

Lastbilernes nationale transportarbejde stiger

Det samlede transportarbejde (gods gange distance) med danske lastbiler var samlet set uændret i tredje kvartal sammenlignet med kvartalet før og endte på 3,6 mia. tonkm, når der korrigeres for sæsonudsving.

Tabeller i Statistikbanken om 'Godstransport med lastbil'


Stigning i passagertallet på de danske jernbaner

31. august 2020

Stigning i passagertallet på de danske jernbaner

I 2019 var der 290 mio. passagerer på det danske skinnenet. I forhold til året før var det en fremgang på 6,2 pct. Fremgangen kan især tilskrives udvidelsen af Metroen, hvor passagertallet steg med 22,0 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Godstransport med tog'


Stort fald i passagertransport grundet COVID-19

11. juni 2020

Stort fald i passagertransport grundet COVID-19

I første kvartal 2020 var der et fald i antallet af passagerer med færgerne på 17 pct. i forhold til samme kvartal i 2019. Der var i alt 4,3 mio. passagerer i første kvartal 2020 med danske indenrigs- og udenrigsfærger.

Tabeller i Statistikbanken om 'Persontransport'


Fald i godsomsætningen i danske havne

12. maj 2020

Fald i godsomsætningen i danske havne

I 2019 havde de danske havne et fald i den håndterede godsmængde på 2 pct. Den samlede mængde gods, der gik gennem havnene i 2019, var 94 mio. ton.

Tabeller i Statistikbanken om 'Godstransport med skib'


Husholdningernes biler er 63.500 kr. værd i gns.

27. marts 2020

Husholdningernes biler er 63.500 kr. værd i gns.

Værdien af personbiler ejet af de private husholdninger var 63.500 kr. i gennemsnit ved årsskiftet 2019-2020. Værdibegrebet udtrykker den afskrevne værdi, som bilen vil kunne indbringe ved salg til en forhandler.

Tabeller i Statistikbanken om 'Transportmidler'


Vallensbæk har de yngste biler, Ærø de ældste

20. marts 2020

Vallensbæk har de yngste biler, Ærø de ældste

De yngste biler med en privat bruger findes i Vallensbæk Kommune, og de har en gennemsnitsalder på 7,4 år. På Ærø er de private brugeres biler til gengæld 13,5 år tæt fulgt af Samsø med 13,3 år, to år ældre end Bornholmernes.

Tabeller i Statistikbanken om 'Transportmidler'


Antallet af flypassagerer stagnerede i 2019

14. februar 2020

Antallet af flypassagerer stagnerede i 2019

I 2019 nåede antallet af afrejsende flypassagerer fra de danske lufthavne op på 18,2 mio., hvilket er næsten uændret i forhold til 2018. Som i 2018 var andelen af international trafik 90 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Trafik'


Ni ud af ti kan klare pendlingen i elbil

3. december 2018

Ni ud af ti kan klare pendlingen i elbil

91 pct. af pendlerne - lønmodtagere og selvstændige - havde i 2016 mindre end 100 km til og fra arbejde. De kan dermed alle komme på arbejde og hjem igen uden opladning med en af dagens elbiler.

Tabeller i Statistikbanken om 'Transportmidler'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Publikationer

Nøgletal for transport

Danmarks Statistik udgiver i samarbejde med Transportministeriet Nøgletal for Transport.

Formålet med publikationen er at give en summarisk beskrivelse af strukturen og udviklingen i gods- og persontransporten gennem tabeller og figurer. Som hovedregel er referenceperioden de seneste tre år samt et år 10 år tilbage i tiden.

 

Nøgletal for transport 2011

Nøgletal for transport 2011Publikationen giver en kort beskrivelse af strukturen og udviklingen i gods- og persontransporten ved hjælp af overskuelige tabeller og figurer.

Nøgletal for transport 2011 består af tabeller og figurer samt et afsluttende tekstafsnit med definitioner, noter og kilder, der er anvendt til hver enkelt tabel.

 

Key figures for transport 2011

Key figures for transport 2011Publikationen giver en kort beskrivelse af strukturen og udviklingen i gods- og persontransporten ved hjælp af overskuelige tabeller og figurer.

Key Figures for Transport 2011 består af tabeller og figurer samt et afsluttende tekstafsnit med definitioner, noter og kilder, der er anvendt til hver enkelt tabel.

Bag tallene

Nye plugin-hybridbiler slår alle rekorder - men de fylder ikke meget

10. september 2020

Nye plugin-hybridbiler slår alle rekorder - men de fylder ikke meget

Bestanden af el-, plugin-hybrid- og brintdrevne biler er steget kraftigt i 2020, men disse biler fylder fortsat en lille del af den samlede bilpark. Stigningen skyldes bl.a., at antallet af nye hybridbiler er fordoblet siden januar.

Flere og større krydstogtskibe lægger til i danske havne

9. juli 2019

Flere og større krydstogtskibe lægger til i danske havne

Fra 2015 er antallet af krydstogtskibe i danske havne steget. Uden for København er der tale om mere end en fordobling. Passagertallet tyder desuden på, at skibene er blevet større

Antallet af danske feriehusgæster på Bornholm firdobles under Folkemødet

13. juni 2019

Antallet af danske feriehusgæster på Bornholm firdobles under Folkemødet

Sidste år steg antallet af danske feriehusgæster fra omkring 1.000 i ugen op til folkemødet til over 4.000 natten mellem fredag og lørdag i folkemødeweekenden. Også antallet af flyrejser stiger kraftigt i dagene med folkemøde.

Elcykler vinder frem på det danske cykelmarked

10. maj 2019

Elcykler vinder frem på det danske cykelmarked

Både danske virksomheders produktion og salg af elcykler samt import og eksport af cykler med elmotor er i vækst.