Gå til sidens indhold

Trafik og infrastruktur

Trafikstatistikken dækker tilbagelagte kilometer (også kaldet trafikarbejdet) og omfatter transportformerne biler og andre køretøjer, tog, skibe og fly. Statistikken om infrastruktur dækker omfanget af veje, havne, jernbanenet og rørledninger samt investeringerne i infrastrukturen.

Introduktion

Trafik

Trafikstatistikken er opgørelsen af de tilbagelagte kilometer til både gods- og persontransport og opgøres efter transportmåden. Kilden til trafikstatistikken vedrørende biler er Vejdirektoratet, mens de øvrige trafikstatistikker er baseret på indberetninger fra hhv. jernbaneselskaberne, havnene og Trafikstyrelsen.

Der findes også statistik om trafikulykker.

Infrastruktur

Statistikken om infrastruktur indeholder såvel størrelse og udbredelse af infrastruktur som investeringer og vedligeholdelsesudgifter til infrastrukturen til både person- og godstransport.

Statistikken baserer sig på oplysninger enten direkte fra den enkelte infrastrukturejer (private såvel som offentlige) eller, for visse af investeringsoplysningerne, fra Nationalregnskabet.

 
Nyt

Seneste nyt om Trafik og infrastruktur

Største godsmængder i danske havne i 13 år

12. maj 2023

Største godsmængder i danske havne i 13 år

I 2022 blev der langet 97,2 mio. ton gods over de danske kajanlæg. Det er en stigning på 2 pct. sammenlignet med året før, og den største godsmængde de danske havne har håndteret siden 2008.

Tabeller i Statistikbanken om 'Skibsfart og havne'


Luftfart fortsat markant under niveau før COVID-19

3. marts 2023

Luftfart fortsat markant under niveau før COVID-19

Trods en stigning på 137 pct. i forhold til 2021 var antallet af afrejsende passagerer i danske lufthavne i 2022 stadig 23 pct. lavere end i 2019. I 2022 var der i alt 14,0 mio. afrejsende passagerer.

Tabeller i Statistikbanken om 'Lufthavne'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Har adgang til offentlig transport betydning for om man har bil?

27. maj 2021

Har adgang til offentlig transport betydning for om man har bil?

I de større byer har den offentlige transport typisk et højt serviceniveau. Der er et tæt netværk af busser, tog, metro eller letbane. På landet er billedet imidlertid anderledes, og det kan øge behovet for en eller flere biler.

Publikationer

Nøgletal for transport 2011

Nøgletal for transport 2011Publikationen giver en kort beskrivelse af strukturen og udviklingen i gods- og persontransporten ved hjælp af overskuelige tabeller og figurer.

Nøgletal for transport 2011 består af tabeller og figurer samt et afsluttende tekstafsnit med definitioner, noter og kilder, der er anvendt til hver enkelt tabel.


 

Key figures for transport 2011

Key figures for transport 2011Publikationen giver en kort beskrivelse af strukturen og udviklingen i gods- og persontransporten ved hjælp af overskuelige tabeller og figurer.

Key Figures for Transport 2011 består af tabeller og figurer samt et afsluttende tekstafsnit med definitioner, noter og kilder, der er anvendt til hver enkelt tabel.


 

Bag tallene

Elcykler vinder frem på det danske cykelmarked

25. marts 2021

Elcykler vinder frem på det danske cykelmarked

Både danske virksomheders egen produktion og salg af elcykler og importen af elcykler er i vækst.

Nordsjælland sidder tungt på elbilerne - og til dels også firmabilerne

24. august 2020

Nordsjælland sidder tungt på elbilerne - og til dels også firmabilerne

Der er relativt mange elbiler med privat bruger i Nordsjælland efterfulgt af Byen København og Østsjælland, mens andelen i Jylland, Fyn og Bornholm ligger under landsgennemsnittet. Lignende tendens ses for firmabiler.

Flyrejsende i Danmark tager i stigende grad på mellemlange og lange flyrejser

9. januar 2020

Flyrejsende i Danmark tager i stigende grad på mellemlange og lange flyrejser

Antallet af passagerer, som flyver fra danske lufthavne, er steget med 20 pct. på fire år. Og der har især været vækst på de lange og mellemlange flyruter.

Kontakt

Peter Ottosen
Telefon: 39 17 30 25